Rektorat, 31.05.2017

Master stipendije za studente inženjeringa - GrčkaKompanija Jugopterol AD, članica Hellenic Petroleum Grupe, dodijeljuje stipendije za studente inženjeringa i srodnih nauka, na Univerzitetu tehničkih nauka na Kritu, program - Naftni inženjering. 

Stipendije će biti dodijeljene studentima koji ispunjavaju uslove konkursa, njih 20, a među njima će biti uključeni studenti iz pet zemalja koje nijesu članice EU. Stipendija je obezbijeđena za jednog studenta iz Crne Gore u trajanju od 12 mjeseci. 

Rok za prijavu je 31. maj, a detalji konkursa su dostupni na linku http://www.peteng-master.tuc.gr

Istraživanja i predavanja na Master programu održavaće se na engleskom jeziku, uz korišćenje inovativnih metoda koja uključuju gostujuća predavanja, seminare, istraživačke projekte iz oblasti Naftne industrije i Energetskog tržišta. Studentima će takođe biti omogućena praktična predavanja u kompaniji, kao i praktični način donošenja odluka u Grčkoj ali i ostalim zemljama u kojima Hellenic Petroleum Grupa posluje.

I. Uslovi za dodjeljivanje stipendija 

Pravo na apliciranje za stipendiju imaju kandidati koji ispunjavaju slijedeće uslove:

1.  završen fakultet iz inženjerskih oblasti (mehanika, metalurgija, hernija, mašinstvo, fizika(i slično), sa minimalnim prosjekom 7. (godina sticanja diplome 2015, 2016 i 2017. godine);

2.  aktivno korišćenje engleskog jezika (provjera jezika vršiće se putem intervjua sa užim krugom kandidata);

3.  obaveza je da kandidat nije korisnik drugih stipendija.

Za kandidate koji uđu u uži izbor biće organizovani intervjui, a finalni izbor kandidata povjeren je katedri koja vodi program na Tehničkom univerzitetu Krit - Grčka.

II.  Neophodna dokumentacija (na engleskom jeziku)

1.  prijava (formular dostupan na strani Fakulteta) School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Kounoupidiana 73100, Chania Greece;

2.  kopija diplome o završenim studijima i uvjerenje o prosjeku - ovjereni kod Notara;

3.  potvrda o aktivnom korišćenju engleskog jezika (kopija indeksa na strani sa položenim ispitom iz jezika, potvrda o završenom kursu, diploma);

4.  dva pisma preporuke (formular dostupan na sajtu fakulteta)- Prednost je ukoliko preporuka stigne direktno sa e-maila davaoca preporuke, prihvataju se i pisane preporuke sa kontaktom za provjeru;

5.  detaljan CV kandidata uz navođenje evantualnog iskustva iz navedenih oblasti.

III.  Visina stipendije

Studentima će biti pokriveni svi troškovi Master studija - školarina u iznosu od 3 000 eura, kao I troškovi smještaja i života u Grčkoj u iznosu od 1000 eura mjesečno (u trajanju od 12 mjeseci).

IV.  Rok i način prijave 

Prijava studenata za stipendije u školskoj godini 2017/2018 je - 31.maj 2017.godine.

Prijave možete dostaviti poštom na slijedeću adresu: School of Mineral Resources Engineering, Technical University of Crete, Kounoupidiana 73100, Chania Greece.

Putem maila - info@peteng-master.tuc.gr i jpk@juqopetrol.co.me (neophodno je da sva dokumentacija i prijave budu poslate na oba dvije e-mail adrese istovremeno)

Za više informacija o progamima info@peteng-master.tuc.gr Za više informacija o stipendijama ipk@juqopetrol.co.me