Medicinski fakultet

Biografija
Biografija

Dr Milena Cojić rođena je u Podgorici 1981. godine, gdje je završila osnovnu i srednju školu kao odličan đak i dobitnik diplome „Luča“. Diplomirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu februara 2009. godine. Specijalizaciju iz oblasti porodične medicine upisala na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2013. godine gdje je i položila specijalistički ispit sa odličnim uspjehom, februara 2017. godine. Upisala Doktorske akademske studije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Nišu (školske 2013/2014 godine), položila sve programom predviđene ispite sa odličnim uspjehom i trenutno radi na pripremi doktorske disertacije pod nazivom "Efekti suplementacije vitaminom D na glikoregulaciju i parametre oksidativnog stresa kod pacijenata sa dijabetes melitusom tipa 2 na terapiji metforminom".

Završila školu meta-analize u Londonu, 2016. godine.

Kao član naučnih odbora učestvovala u radu Kongresa iz oblasti porodične medicine u zemlji i regionu.

Kao član radne grupe učestvovala u izradi vodiča za dijagnozu i tretman akutnih nekomplikovanih urinarnih infekcija kod odraslih pacijenata u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.

Kao izabrani doktor za odrasle radi u JZU Dom zdravlja u Podgorici od 2009. godine. Demonstrator na Medicinskom fakultetu u Podgorici za predmet porodična medicina od 2015. godine, a od 2017. saradnik u nastavi za predmete porodična i opšta medicina.

Potpredsjednik je Udruženja doktora opšte/porodične medicine Crne Gore i nacionalni predstavnik Crne Gore u Evropskoj akademiji nastavnika/učitelja opšte/porodične medicine (EURACT) kao i nacionalni predstavnik Crne Gore u Evropskom kardiovaskularnom udruženju za primarnu zdravstvenu zaštitu (European primary care cardiovascular society).

 

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.