Medicinski fakultet

Biografija
Osnovnu i srednju školu završila u Ulcinju, kao djak generacije i nosilac diplome ‘Luča I’. 

Studijski program Stomatologija na Medicinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore upisuje 2009., a završava 01.09.2014. kao student generacije, sa prosjekom 9,07. 

U toku studiranja dobitnik je kako državnih, tako i lokalnih stipendija, Godišnjih nagrada Medicinskog fakulteta za najbolje studente, kao i Povelje kulturno-umjetničkog društva ‘Lovćen’ iz Detroita, koja se dodjeljuje najboljem studentu završne godine. 

Nakon završenih osnovnih studija, obavlja pripravnički staž, a ujedno dvije godine radi kao demonstrator na predmetima Preventivna stomatologija I i II. 

Angažovana je u izvodjenju praktične nastave na predmetu Predklinička endodoncija na Medicinskom fakultetu u Podgorici, studijski smjer Stomatologija. 

Živi i radi u Ulcinju, u svojoj privatnoj ordinaciji. 

Udata je i majka jednog djeteta.