Medicinski fakultet

Biografija
Biografija

Radna biografija

 

 

 

Lični podaci

 

 

 

Prezime/ Ime

Jančić Sandra

 

 

Adresa

 Bulevar dr Ibrahima Koristovića lamela E Ulaz II/23, 81000 Podgorica

 

 

E-mail

sandra.jancic@ijzcg.me

 

 

Državljanstvo

crnogorsko

 

 

 

 

 

 

Radno iskustvo

 

 

 

Datumi

2016. i dalje

 

 

Zanimanje ili radno mjesto

Predstavnik rukovodstva za kvalitet i šef Laboratorije za ispitivanje životnih namirnica  

 

 

Ime i adresa poslodavca

Institut za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica

 

 

 

 

 

 

Datumi

2004-2016.

 

 

Zanimanje ili radno mjesto

specijalista Sanitarne hemije

 

 

Ime i adresa poslodavca

Institut za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica

 

 

 

 

 

 

Datumi

1996-2004.

 

 

Zanimanje ili radno mjesto

Sanitarni hemičar

 

 

Ime i adresa poslodavca

Institut za javno zdravlje Crne Gore, Podgorica

 

 

 

 

 

 

Angažovanje u nastavi

 

 

 

Datumi

2017. i dalje

 

 

Ime i vrsta organizacije obrazovne institucije

Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore – Studijski program Farmacija, Podgorica, Crna Gora

 

 

Nastavni predmeti

Bromatologija

 

 

Poslovi angažovanja

Saradnik u nastavi

 

 

 

 

 

 

Obrazovanje i osposobljavanje

 

 

 

Datumi

2000-2004.

 

 

Naziv dodijeljene kvalifikacije

specijalista Sanitarne hemije

 

 

Ime i vrsta organizacije obrazovne institucije

Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu, Srbija

 

 

Specijalistički rad

“Analize sadržaja minerala i teških metala u dijetetskim namirnicama namenjenim ishrani odojčadi i male dece ”

 

 

 

 

 

 

Datumi

1990-1995.

 

 

Naziv dodijeljene kvalifikacije

diplomirani inženjer neorganske tehnologije

 

 

Ime i vrsta organizacije obrazovne institucije

Metalurško-tehnološki fakultet Univerziteta Crne Gore

 

 

 

 

 

 

Lične vještine i kompetencije

 

 

 

Maternji jezik

Crnogoroski

 

 

Drugi jezik

Engleski

 

 

Samoprocjena

 

Razumijevanje

Govor

Pisanje

 

 

Evropski nivo (*)

 

Slušanje

Čitanje

Govorna interakcija

Govorna produkcija

 

 

 

Jezik1

 

C2

Iskusni korisnik

C2

Iskusni korisnik

C2

Iskusni korisnik

C2

Iskusni korisnik

C2

Iskusni korisnik

 

 

Jezik2

 

B1

Samostalni korisnik

B1

Samostalni korisnik

A2

Temeljni korisnik

A1

Temeljni korisnik

A2

Temeljni korisnik

 

 

 

(*) Zajednički evropski referentni okvir za jezike

 

 

Društvene vještine i kompetencije

timski duh;  dobre komunikacijske vještine; sposobnost prilagođavanju multikulturalnim sredinama

 

 

Organizacione vještine i kompetencije

smisao za organizaciju; iskustvo u vođenju povjerenih poslova

 

 

Računarske vještine i kompetencije

MS Office

 

 

 

 

 

 

Publikacije (časopisi i konferencije)

Međunarodne konferencije:

 

 

 

Malisic N., Jancic S., Djurickovic M., Jančić D., Djurisic M. Assessment of health risk of additives usage in soft dink for population health status in Montenegro. 11th European Nutrition Conference, Annals of Nutrition and Metabolism, Abstracts, Оctober 26-29, 2011, Madrid, Spain, str. 219.

 

 

 

Jančić D., Jančić S. Južno i tropsko voće – suplementacija mineralima iz prirode. Drugi kongres o dijetetskim suplementima sa međunarodnim učešćem, Apstrakti, 10-12. decembar 2009, Beograd, Srbija, str. 101-102.