Medicinski fakultet, 18.10.2017

BiografijaX

Ninoslava Lalatović  rođena je 07. avgusta 1993. godine u Nikšiću. Završila je Osnovnu školu "Luka Simonović" i Gimnaziju "Stojan Cerović" takođe u Nikšiću i nagrađena je diplomom Luča A. Tokom školovanja u gimnaziji učestvovala je na Državnom takmičenju iz hemije, i pritom osvojila II mjesto 2011. godine, odnosno III mjesto 2012. godine. Takođe je učestvovala u ljetnoj školi za mlade talente iz biologije i hemije.

Nakon završene gimnazije, upisala je Farmaceutski fakultet u Podgorici 2012. godine. Fakultet je završila 08.juna 2017. godine, sa prosječnom ocjenom 10. Tokom studija je imala pravo na stipendiju Opštine Nikšić i stipendiju Ministarstva prosvjete Crne Gore, a pored toga je bila nagrađena sljedećim priznanjima: Studentska nagrada glavnog grada "19. decembar" u 2013. godini, Nagrada najboljim studentima Medicinskog fakulteta 2015. 2016., Nagrada najboljim studentima Univerziteta Crne Gore u akademskoj 2016/17. godini, Nagrada najboljim studentima Crnogorske akademije nauka i umjetnosti 2016., Studentska nagrada 18. septembar, koju joj je  dodijelila Opština Nikšić 2017. i  Plaketa za najboljeg svršenog studenta u oblasti prirodnih nauka Univerziteta Crne Gore u akademskoj 2017/18. godini. Njeno ime je ušlo i u Informator za brucoše 2017/2018. godine. Trenutno je zaposlena u apoteci Tea Medica u Podgorici, angažovana  na Medicinskom fakultetu, smjer Farmacija, kao saradnik u nastavi na predmetima Famaceutska tehnologija III i Osnovi industrijske farmacije i student je prve godine doktorskih studija na Medicinskom fakultetu u Podgorici.