Medicinski fakultet, 26.10.2017

BiografijaX
Ime i prezime: Nikola Nišavić
 

Datum rođenja: 27.11.1986.

 

Adresa:Berane (Crna Gora)

 

Telefon: + 382 69 192 314

 

E-mail: nisavic@dr.com

 

 

 

OBRAZOVANJE

 

 

 • Visoka medicinska škola – stepen bachelor
 • Specijalističke studije Zdravstvene njege
 • Položen stručni (državni ispit)

 

 

Radno iskustvo

 

 • Trenutno zaposlen u Opštoj bolnici u Beranama ( 8 godina)
  1 godina u Urgentnom centru
 • 1 godina na Hirurškom odjeljenju
 • 1 godina na Ortopediji
 • 3 godine na Odjeljenju intenzivnog liječenja (Šok soba)
 • 2 godine u Službi anestezije i reanimacije (operaciona sala)

 

 

OSTALO

 • Poznavanje engleskog nivo B2
 • Poznavanje njemačkog nivo A1
 • Položen vozački ispit ,,B” kategorija.
 • Poznavanje rada na računaru (Microsoft Office, Internet, Excel)
 • Učestvovao na brojnim kongresima u vezi sa implementacijom evropskog sistema obrazovanja medicinskih sestara i tehničara u Crnoj Gori
 • Asistent na Medicinskom fakultetu- dvije godine ( Visoka medicinskaŠkola u Beranama) na predmetima: Hirurgija i Njega hirurških bolesnika (treća godina) i Njega hirurških bolesnika (četvrta godina)