Mašinski fakultet

Biografija
Biografija

Rade Grujičić je rođen 1991. godine u Pljevljima. Osnovnu školu „Ristan Pavlović“ završio je 2006. godine, a Srednju stručnu školu u Pljevljima, smjer Mašinski tehničar, 2010. godine. Za rezultate postignute u osnovnoj i srednjoj školi dobio je diplomu „Luča I“.

Na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na smjeru Primijenjena mehanika i konstruisanje završio je osnovne (prosjek 9,96), specijalističke (prosjek 10) i magistarske studije (prosjek 10). Tema specijalističkog rada je „Razvoj konstrukcije mobilnog robota za sakupljanje pakova različite boje“, a tema magistarskog rada „Uticaj broja aktivnih kotrljajnih tijela na generisanje toplote kod kugličnog ležaja sa radijalnim dodirom“. Student je doktorskih studija na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Za rezultate postignute tokom studija dobitnik je sljedećih nagrada:

  • Nagrada Fondacijе „Gordana Jokić Kašiković i Dragiša Kašiković“ za najbolji naučno-istraživački rad, u konkurenciji studenata Tеhnološko-mеtalurškog, Mašinskog i Elеktrotеhničkog fakultеta Univerziteta u Beogradu (2017);
  • Stipendija Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Srbije izuzetno nadarenim učenicima i studentima (2016/17);
  • Nagrada Inženjerske komore Crne Gore (2014/15, 2013/14);
  • Stipendija Atlas fondacije (2012/13);
  • 19. decembar, Nagrada Opštine Podgorica kao izraz priznanja za izuzetan uspjeh u studiranju (2011);
  • Nagrada Univerziteta Crne Gore za najboljeg studenta Mašinskog fakulteta (2011);
  • Stipendija Ministarstva nauke Crne Gore za najbolje studente (2011-14).

Bio je volonter NVU „Zračak nade“. Pripravnički staž odradio je 2014. u Srednjoj stručnoj školi „Ivan Uskoković“. Od 2017. saradnik je u nastavi na Mašinskom fakultetu Univerziteta Crne Gore na oblasti Primijenjena mehanika, na kome je prethodno bio angažovan kao saradnik Centra za kvalitet i kao demonstrator na izvođenju vježbi iz Matematike I. Boravio je na stručnom usavršavanju na Texas Tech univerzitetu 2019. godine radeći na projektu iz oblasti bezmrežnih numeričkih metoda.