Mašinski fakultet

Biografija
Biografija

Vidosava  Vilotijević  rođena je 12.11.1993. godine u Šavniku. Osnovnu školu „25. maj" u Šavniku završila je 2008. godine. Gimnaziju „Stojan Cerović" u Nikšiću završila je 2012. godine.

Na Mašinskom fakultetu u Podgorici završila je osnovne studije – smjer Energetika u julu 2015. godine, a specijalističke studije na istom smjeru u septembru 2016. godine odbranivši specijalistički rad pod nazivom „Varijante hidroenergetskog iskorištenja rijeke Komarnice".

Zvanje magistra tehničkih nauka stiče u oktobru 2018. godine braneći na Mašinskom fakultetu u Podgorici magistarski rad pod nazivom „Odabir instalisanog protoka kod malih hidroelektrana”.

Student je doktorskih studija na Mašinskom fakultetu u Podgorici.

U periodu od 15. januara do 15. oktobra 2017. godine bila je angažovana na Mašinskom fakultetu u Podgorici  preko programa „Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem”, koji realizuje Vlada Crne Gore i Uprava za kadrove.

Od oktobra 2017. godine angažovana je kao saradnik u nastavi na Mašinskom fakultetu u Podgorici na oblasti: Termo i hidroenergetike.

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.