Medicinski fakultet, 10.10.2018

BiografijaX
Šćekić Milovana Radule, 
Rođen 01.04.1966 god. u Beranama.   
Osnovnu i srednju skolu završio u Beranama. Visoku rodiološku školu kao i specijalističke studije završio na visokoj zdravstvenoj školi stukovnih studija u Beogradu i dobio zvanje Specijalista strukovni medicinski radiolog-oblast savremene dijagnostičke tehnike u radiologiji. Radio u slecijalnoj bolnici  Vaso Ćuković u Risnu, Domu zdravlja Berane a sada u Opštoj bolnici u Berane. Imam 33 godine radnog staža, oženjen sam i imam dvoje djece