Fakultet političkih nauka

Biografija
Todor Lakić rođen je 21. 12. 1995. u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio je u Danilovgradu sa odličnim uspjehom. Tokom osnovnog i srednjeg obrazovanja više puta  nagrađivan za postignut uspjeh.

Osnovne  i specijalističke  studije završio je 2018. godine na Fakultetu političkih nauka, Univerzitet Crne Gore na smjeru Međunarodni odnosi sa prosječnom ocjenom A(9.98) na osnovnim i A (10.00) na specijalističkim studijama.

Tokom  studija bio je dobitnik stipendija Ministarstva prosvjete Crne Gore za najbolje studente, Opštine Danilovgrad kao i stipendista fondacije Konrad Adenauer Stiftung. Dobitnik je nagrade Glavnog grada 19. decembar  2017. godine kao i nagrade Fakulteta političkih nauka za najboljeg studenta na smjeru Međunarodni odnosi 2017. godine.

Trenutno pohađa master studije na Fakultetu političkih nauka u Podgorici.

Govori engleski i ruski jezik i služi se italijanskim jezikom.