Rektorat, 01.01.2017

Članovi Suda častiČlanovi Suda časti izabrani od strane Senata:

  1. Dr Boris Vukićević, docent na Fakultetu političkih nauka
  2. Mr Predrag Janković, vanredni profesor na Muzičkoj akademiji
  3. Dr Marina Rakočević, vanredni profesor na Građevinskom fakultetu
  4. Dr Miroslav Kezunović, redovni profesor na Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje
  5. Dr Božidar Popović, docent na Prirodno-matematičkom fakultetu
  6. Dr Filip Vukmirović, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu
  7. Dr Dragana Kujović, naučni savjetnik u Istorijskom institutu
  8. Dr Miroslav Doderović, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu

 

Član Suda časti izabran od strane Studentskog parlamenta

9. Miloš Vuksanović, student Biotehničkog fakulteta