Arhiva
Dokumenti

Pravilnik o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih arhiva Bilten UCG br. 550/22 od 15.02.2022. i br. 554/22 od 14.03.2022. godine

Preuzmi

Pravilnik o dodjeli novčanih sredstava za poboljšanje uslova stanovanja zaposlenih na Unievrzitetu Crne Gore (Bilten UCG, br. 465/19, 476/19 i 486/20)

Preuzmi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, USLOVIMA VREDNOVANJA I NAČINU NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA IZUZETAN DOPRINOS RAZVOJU I MEĐUNARODNOM POZICIONIRANJU UNIVERZITETA CRNE GORE BR. 02-102/3 OD 25.03.2021.

Preuzmi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, USLOVIMA VREDNOVANJA I NAČINU NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA IZUZETAN DOPRINOS RAZVOJU I MEĐUNARODNOM POZICIONIRANJU UNIVERZITETA CRNE GORE BR. 02-35/1 OD 31.01.2020.

Preuzmi

PRAVILNIK O POSTUPKU, USLOVIMA VREDNOVANJA I NAČINU NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA IZUZETAN DOPRINOS RAZVOJU I MEĐUNARODNOM POZICIONIRANJU UNIVERZITETA CRNE GORE BR. 02-05/1 OD 17.01.2020.

Preuzmi

Pravila doktorskih studija od 16.11.2020. godine

Preuzmi

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA BR. 01-1782 OD 27.8.2008. GODINE

Preuzmi

PRAVILA O UNUTRAŠNJEM REDU I VOĐENJU KANCELARIJSKOG POSLOVANJA U REKTORATU UNIVERZITETA CRNE GORE BR. 01-2379 OD 1.11.2013. GODINE

Preuzmi

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG ODBORA - 06.10.2015

Preuzmi

POSLOVNIK O RADU SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILNIK O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA ZAPOSLENIH NA UNIVERZITETU CRNE GORE DODJELOM KREDITA - 06.10.2015

Preuzmi

PREDLOG DOPUNA PRAVILNIKA O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA STRUČNOG I NEAKADEMSKOG OSOBLJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA PRIHODOVANIH OD ŠKOLARINA, SA TRŽIŠTA I IZ DRUGIH IZVORA - 06.10.2015.

Preuzmi

ODLUKA O FORMIRANJU SUDA ČASTI UNIVERZITETA CRNE GORE - 14.05.2015.

Preuzmi

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU - 06.10.2015.

Preuzmi

ODLUKA O FORMIRANJU SUDA ČASTI UNIVERZITETA CRNE GORE - 12.12.2017. GODINE

Preuzmi

ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA I UPOTREBE PREVOZNIH SREDSTAVA REKTORATA UNIVERZITETA CRNE GORE - 27.05.2010.

Preuzmi

PRAVILNIK O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA KADROVA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILNIK O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA SARADNIKA, STRUČNOG I NEAKADEMSKOG OSOBLJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE (Bilten UCG, br. 250/10 i br. 253/10) -PREČIŠĆENI TEKST

Preuzmi

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU UPISA NA OSNOVNE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE - 27.09.2004.pdf

Preuzmi

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE - 29.06.2015.pdf

Preuzmi

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE - dodatni ispit 29.06.2016.

Preuzmi

ODLUKA O DOPUNI PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA - 08.05.2018.

Preuzmi

ODLUKA O DOPUNAMA PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA - 26.03.2015.

Preuzmi

PRAVILA O MOBILNOSTI STUDENATA - 31.03.2011.

Preuzmi

PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA - 26.02.2015.

Preuzmi

ETIČKI KODEKS 06.10.2015.

Preuzmi

PRAVILNIK O PROCEDURI I ROKOVIMA IZBORA REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE.pdf

Preuzmi

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI UCG 28.05.2015. SA IZMJENAMA I DOPUNAMA.pdf

Preuzmi

ODLUKU O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA RAD ČLANA KOMISIJE, RADNOG TIJELA ILI DRUGOG OBLIKA RADA NA UNIVERZITETU CRNE GORE (30.5.2012)

Preuzmi

PRAVILNIK O PROCEDURI I ROKOVIMA IZBORA, POSTUPKU PRESTANKA FUNKCIJE I RAZRJEŠENJA REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

ODLUKA O NAKNADI ZA STUDIRANJE NA UNIVERZITETU CRNE GORE, DRUGIM NAKNADAMA U VEZI SA STATUSOM STUDENTA I ADMINISTRATIVNIM I DRUGIM TROŠKOVIMA

Preuzmi

PRAVILNIK O BLIZIM USLOVIMA KRITERIJUMIMA I POSTUPKU UPISA U I GODINU OSNOVNIH STUDIJA

Preuzmi

PRAVILA O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI BR. 02-442/2 OD 28.9.2017.

Preuzmi

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA I OSTALIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH NA PROJEKTIMA, NA POSLOVIMA SA TRŽIŠTA I U OKVIRU POSEBNIH OBLIKA NASTAVE BR. 02-379/1 OD 16.12.2019. GODINE

Preuzmi

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA I OSTALIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH NA PROJEKTIMA, NA POSLOVIMA TRŽIŠTA I U OKVIRU POSEBNIH OBLIKA NASTAVE

Preuzmi

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA I OSTALIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH NA PROJEKTIMA, NA POSLOVIMA SA TRŽIŠTA I U OKVIRU POSEBNIH OBLIKA NASTAVE

Preuzmi

P R A V I L N I K O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA I OSTALIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH NA PROJEKTIMA, NA POSLOVIMA SA TRŽIŠTA I U OKVIRU POSEBNIH OBLIKA NASTAVE

Preuzmi

P R A V I L N I K O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA I OSTALIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH NA PROJEKTIMA, NA POSLOVIMA SA TRŽIŠTA, AKREDITOVANIM SAMOFINANSIRAJUĆIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA KOJI SE IZVODE NA JEZICIMA KOJI NISU U ZVANIČNOJ UPOTREBI U CRNOJ GORI I U OKVIRU POSEBNIH OBLIKA NASTAVE

Preuzmi

PRAVILA DOKTORSKIH STUDIJA BR. 01-832 OD 20.04.2004.

Preuzmi

ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA I UPOTREBE PREVOZNIH SREDSTAVA REKTORATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Preuzmi

PRAVILA DOKTORSKIH STUDIJA 08-583 OD 26.02.2015.

Preuzmi

MJERILA ZA IZBOR U AKADEMSKA I NAUČNA ZVANJA OD 20.04.2004.

Preuzmi

MJERILA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA OD 20.06.2016.

Preuzmi

PLAN INTEGRITETA UNIVERZITETA CRNE GORE OD 2016.

Preuzmi

ODLUKA O PLAĆANJU ŠKOLARINE U TRI RATE - 29.06.2015.

Preuzmi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA CRNE GORE BR. 03-3991/2 OD 28.12.2016.GODINE

Preuzmi

ODLUKA O PLAĆANJU ŠKOLARINE U DVIJE RATE ZA STUDIJSKU 2016/17. - 29.06.2016.

Preuzmi

PRAVILNIK O DODACIMA ZA AKTIVNOSTI U FUNKCIJI REALIZACIJI NASTAVE NA UNIVERZITETU CRNE GORE

Preuzmi

PRAVILNIK O DOPUNI PRAVILNIKA O DODACIMA ZA AKTIVNOSTI U FUNKCIJI REALIZACIJI NASTAVE NA UNIVERZITETU CRNE GORE

Preuzmi

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

Kolektivni ugovor za Univerzitet Crne Gore za arhivu.pdf

Preuzmi

Kolektivni ugovor o izmjeni Kolektivnog ugovora za Univerzitet Crne Gore.pdf

Preuzmi

03-82 Uputstvo o kancelarijskom i arhivskom poslovanju UCG - za arhivu.pdf

Preuzmi

Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti UCG za Arhivu.pdf

Preuzmi

03-05 Pravila studiranja na master studijama 12.03.2020..pdf

Preuzmi

ODLUKA O FORMIRANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE SISTEMOM KVALITETA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 14.05.2015.

Preuzmi

03-04 Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija 12.03.2020..pdf

Preuzmi

03-02 Pravila studiranja na osnovnim studijama 25.07.2020..pdf

Preuzmi

04-31 Odluka UO UCG o naknadama za studiranje na UCG i drugim naknadama.pdf

Preuzmi

04-33 Odluka o utvrđivanju naknade za studiranje na doktorskim studijama.pdf

Preuzmi

04-32 Zaključak o plaćanju školarine u ratama za specijalističke za 2022-23..pdf

Preuzmi

9001 Statut Studentskog parlamenta UCG.pdf

Preuzmi

9201 Pravilnik o izborima SPUCG.pdf

Preuzmi

00-0102 The HE Law.pdf

Preuzmi

Law_on_Higher_Education_Montenegro - july 2020.pdf

Preuzmi

Zakon o visokom obrazovanju 03.08.2022..pdf

Preuzmi

Law on Higher Education 03.08.2022..pdf

Preuzmi

Pravilnik o izborima SPUCG 24.02.2022..pdf

Preuzmi

Statut Studentskog parlamenta UCG 22.09.2023..pdf

Preuzmi

Pravila studiranja na osnovnim studijama 20.10.2023..pdf

Preuzmi

Pravilnik o saradnji sa naučnom dijasporom 31.12.20218..pdf

Preuzmi

Pravilnik o uslovima i načinu angažovanja gostujućih profesora.pdf

Preuzmi

03-4101 Pravilnik o postupku, uslovima vrednovanja i načinu nagrađivanja zaposlenih 02.02.2023..pdf

Preuzmi

03-0401 Pravilnik o bližim uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu master studija 12.03.20220..pdf

Preuzmi

03-5401 Pravilnik - stambene potrebe za saradnike, stručno i neakademsko osoblje 27.01.2020..pdf

Preuzmi

03-5101 Pravilnik - stambene potrebe za akademsko osoblje 27.01.2020..pdf

Preuzmi

03-1301 Kriterijumi za izbor studenata u programima mobilnosti 27.12.2018..pdf

Preuzmi

03-1501 Kriterijumi za izbor osoblja u programima mobilnosti 27.12.2018..pdf

Preuzmi

03-1302 Criteria for Selecting Students for Mobility Programs 27.12.2018..pdf

Preuzmi

03-1502 Criteria for the Selection of Staff in Mobility Programs 27.12.20218..pdf

PreuzmiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.