Rektorat

Arhiva
Dokumenti

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, USLOVIMA VREDNOVANJA I NAČINU NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA IZUZETAN DOPRINOS RAZVOJU I MEĐUNARODNOM POZICIONIRANJU UNIVERZITETA CRNE GORE BR. 02-102/3 OD 25.03.2021.

Preuzmi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POSTUPKU, USLOVIMA VREDNOVANJA I NAČINU NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA IZUZETAN DOPRINOS RAZVOJU I MEĐUNARODNOM POZICIONIRANJU UNIVERZITETA CRNE GORE BR. 02-35/1 OD 31.01.2020.

Preuzmi

PRAVILNIK O POSTUPKU, USLOVIMA VREDNOVANJA I NAČINU NAGRAĐIVANJA ZAPOSLENIH ZA IZUZETAN DOPRINOS RAZVOJU I MEĐUNARODNOM POZICIONIRANJU UNIVERZITETA CRNE GORE BR. 02-05/1 OD 17.01.2020.

Preuzmi

VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

PREDLOG DOPUNA PRAVILNIKA O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA STRUČNOG I NEAKADEMSKOG OSOBLJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

ODLUKA O PLAĆANJU ŠKOLARINE U TRI RATE - 29.06.2015.

Preuzmi

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILA O UNUTRAŠNJEM REDU I VOĐENJU KANCELARIJSKOG POSLOVANJA U REKTORATU UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

ODLUKA O FORMIRANJU ODBORA ZA UPRAVLJANJE SISTEMOM KVALITETA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 14.05.2015.

Preuzmi

ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA O RADU UPRAVNOG ODBORA - 06.10.2015

Preuzmi

ODLUKA O PLAĆANJU ŠKOLARINE U DVIJE RATE ZA STUDIJSKU 2016/17. - 29.06.2016.

Preuzmi

POSLOVNIK O RADU SENATA UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILNIK O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA ZAPOSLENIH NA UNIVERZITETU CRNE GORE DODJELOM KREDITA - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA PRIHODOVANIH OD ŠKOLARINA, SA TRŽIŠTA I IZ DRUGIH IZVORA - 06.10.2015.

Preuzmi

ODLUKA O FORMIRANJU SUDA ČASTI UNIVERZITETA CRNE GORE - 14.05.2015.

Preuzmi

PRAVILNIK O OBRAZOVANJU I STRUČNOM USAVRŠAVANJU - 06.10.2015.

Preuzmi

ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA I UPOTREBE PREVOZNIH SREDSTAVA REKTORATA UNIVERZITETA CRNE GORE - 27.05.2010.

Preuzmi

PRAVILNIK O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA KADROVA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILNIK O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RJEŠAVANJU STAMBENIH POTREBA STRUČNOG I NEAKADEMSKOG OSOBLJA NA UNIVERZITETU CRNE GORE - 06.10.2015

Preuzmi

PRAVILNIK O USLOVIMA, KRITERIJUMIMA I POSTUPKU UPISA NA OSNOVNE STUDIJE UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE - 27.09.2004.pdf

Preuzmi

ODLUKA O IZMJENI ODLUKE O VISINI NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE - 29.06.2015.pdf

Preuzmi

ODLUKA O VISINI NAKNADE ZA ADMINISTRATIVNE I DRUGE TROŠKOVE - dodatni ispit 29.06.2016.

Preuzmi

ODLUKA O DOPUNI PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA - 08.05.2018.

Preuzmi

ODLUKA O DOPUNAMA PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA - 26.03.2015.

Preuzmi

PRAVILA O MOBILNOSTI STUDENATA - 31.03.2011.

Preuzmi

PRAVILA STUDIRANJA NA OSNOVNIM STUDIJAMA - 26.02.2015.

Preuzmi

ETIČKI KODEKS 06.10.2015.

Preuzmi

PRIJEDLOG ODLUKE SENATA SUD CASTI.pdf

Preuzmi

PRAVILNIK O PROCEDURI I ROKOVIMA IZBORA REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE.pdf

Preuzmi

PRAVILNIK O IZDAVAČKOJ DJELATNOSTI UCG 28.05.2015. SA IZMJENAMA I DOPUNAMA.pdf

Preuzmi

ODLUKU O KRITERIJUMIMA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADE ZA RAD ČLANA KOMISIJE, RADNOG TIJELA ILI DRUGOG OBLIKA RADA NA UNIVERZITETU CRNE GORE (30.5.2012)

Preuzmi

PRAVILNIK O PROCEDURI I ROKOVIMA IZBORA, POSTUPKU PRESTANKA FUNKCIJE I RAZRJEŠENJA REKTORA UNIVERZITETA CRNE GORE - 06.10.2015.

Preuzmi

ODLUKA O NAKNADI ZA STUDIRANJE NA UNIVERZITETU CRNE GORE, DRUGIM NAKNADAMA U VEZI SA STATUSOM STUDENTA I ADMINISTRATIVNIM I DRUGIM TROŠKOVIMA

Preuzmi

PRAVILNIK O BLIZIM USLOVIMA KRITERIJUMIMA I POSTUPKU UPISA U I GODINU OSNOVNIH STUDIJA

Preuzmi

PRAVILA O NABAVKAMA MALE VRIJEDNOSTI - 27-28.09.2017.pdf

Preuzmi

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA TRŽIŠTE_ arhiva.pdf

Preuzmi

PRAVILNIK O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA I OSTALIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH NA PROJEKTIMA, NA POSLOVIMA TRŽIŠTA I U OKVIRU POSEBNIH OBLIKA NASTAVE

Preuzmi

P R A V I L N I K O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA I OSTALIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH NA PROJEKTIMA, NA POSLOVIMA SA TRŽIŠTA I U OKVIRU POSEBNIH OBLIKA NASTAVE

Preuzmi

P R A V I L N I K O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA I OSTALIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH NA PROJEKTIMA, NA POSLOVIMA SA TRŽIŠTA I U OKVIRU POSEBNIH OBLIKA NASTAVE

Preuzmi

P R A V I L N I K O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAČINU KORIŠĆENJA SREDSTAVA I OSTALIM PRIMANJIMA ZAPOSLENIH NA PROJEKTIMA, NA POSLOVIMA SA TRŽIŠTA, AKREDITOVANIM SAMOFINANSIRAJUĆIM STUDIJSKIM PROGRAMIMA KOJI SE IZVODE NA JEZICIMA KOJI NISU U ZVANIČNOJ UPOTREBI U CRNOJ GORI I U OKVIRU POSEBNIH OBLIKA NASTAVE

Preuzmi

PRAVILA DOKTORSKIH STUDIJA BR. 01-832 OD 20.04.2004.

Preuzmi

ODLUKA O NAČINU KORIŠĆENJA I UPOTREBE PREVOZNIH SREDSTAVA REKTORATA UNIVERZITETA CRNE GORE

Preuzmi

PRAVILA DOKTORSKIH STUDIJA 08-583 OD 26.02.2015.

Preuzmi

MJERILA ZA IZBOR U AKADEMSKA I NAUČNA ZVANJA OD 20.04.2004.

Preuzmi

MJERILA O USLOVIMA I KRITERIJUMIMA ZA IZBOR U AKADEMSKA ZVANJA OD 20.06.2016.

Preuzmi

PLAN INTEGRITETA UNIVERZITETA CRNE GORE OD 2016.

Preuzmi

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.