Elektrotehnički fakultet

Biografija - Kovačević Slavko
Biografija - Kovačević Slavko

Slavko Kovačević je rođen 25.04.1996. godine u Podgorici. Nakon završene osnovne škole „Štampar Makarije“ upisuje srednju elektrotehničku školu „Vaso Aligrudić“. Dobitnik je diploma „Luča“ za ostvarene rezultate u osnovnoj i srednjoj školi.

Elektrotehnički fakultet u Podgorici upisuje 2015. godine. Nakon završenih osnovnih studija, 2018. godine upisuje specijalističke studije na smjeru Računari. Specijalističke studije završava u septembru 2019. godine odbranom specijalističkog rada „Upotreba konvolucionih autoenkodera u klasifikaciji zvukova“, čime je stekao stepen stepen Specijaliste (Spec.Sci) za oblast Elektronike, telekomunikacija i računara. Za vrijeme osnovnih i specijalističkih studija bio je predstavnik studenata na odsjeku za Elektroniku, Telekomunikacije i Računare. 

U oktobru 2019. godine upisuje magistarske studije na smjeru Računari. Magistarsku tezu sa temom „Umetanje vodenog žiga upotrebom dubokog učenja“ je odbranio u oktobru 2021. godine.

U izradi specijalističkog i magistarskog rada mentor mu je bio prof. dr Igor Đurović. 

Od oktobra 2021. godine radi kao saradnik u nastavi na Elektrotehničkom fakultetu u Podgorici, za oblasti Digitalna obrada signala i Računarstvo.

Student je doktorskih studija od novembra 2021. godine.

DokumentiNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.