Rektorat

Predstavljanje Kancelarije za projekte Univerziteta Crne Gore
Novoformirana Kancelarija za projekte Univerziteta Crne Gore predstavljena je na održanom sastanku sa prodekanima za međunarodnu saradnju, prodekanima za nauku i ostalim predstavnicima organizacionih jedinica, 14. juna, u Rektoratu UCG.

Na sastanku na kojem su razmatrene vrste i načini buduće saradnje i podrške koju će Kancelarija pružati organizacionim jedinicama, prisustvovali su: prof. dr Sanja Peković, prorektorica za internacionalizaciju UCG, dr Srna Sudar, rukovoditeljka Kancelarije za projekte, saradnici u Kancelariji – Vladan Perazić, Nikola Pavlović, mr Filip Petrović, kao i predstavnici organizacionih jedinica.

Kancelarija za projekte je formirana u aprilu 2022. godine, u skladu sa orjentacijom UCG-a ka efikasnijem funkcionisanju, njegovoj modernizaciji, poboljšanju kvaliteta i jačanju organizacionih i kadrovskih kapaciteta.

Nakon što su se predstavili članovi tima Kancelarije za projekte, prorektorka Sanja Peković je istakla da je cilj djelovanja Kancelarije da pruži podršku u svim fazama projektnih aktivnosti na UCG-u, u svrhu boljeg identifikovanja potencijalnih projekata, boljeg partnerskog povezivanja i efikasnijeg rada na projektima.

Dr Srna Sudar je predstavila opseg djelatnosti i nadležnosti Kancelarije, realizovane aktivnosti, navela je projekte u čijoj pripremi i/ili realizaciji je uzela učešće Kancelarija. Posebno je istakla konkretne instrumente podrške koju pruža Kancelarija – šta je realizovano i planirano u skorijem periodu, u svrhu efikasnijeg planiranja/pripreme, prijavljivanja, realizacije i praćenja projekata. Primjeri instrumenata podrške koje je realizovala Kancelarija su „Priručnik za upravljanje projektima“, u kojem su data administrativna pravila i smjernice za realizaciju tekućih projekata iz oblasti jačanja kapaciteta u visokom obrazovanju u programu Erasmus+, kao i elektronska baza projekata UCG-a, koja je struktuirana tako da može pružiti potrebne informacije za navođenje referenci prilikom prijavljivanja novih projekata. Tokom sastanka je diskutovano kako postojeću bazu podataka o projektima unaprijediti i ubuduće ažurirati, da bi sistem podrške koju pruža Kancelarija bio još efikasniji.

Predstavnicima organizacionih jedinica je sugerisano da prate internet stranicu Kancelarije, na kojoj se, između ostalog, redovno objavljuju informacije o aktuelnim programima finansiranja projekata.

Izražena je obostrana spremnost – Kancelarije za projekte i predstavnika organizacionih jedinica – za dalju komunikaciju i saradnju po svim pitanjima vezanim za tekuće i buduće projekte, sa uvjerenjem da će to dovesti do povećanja broja projekata i njihove uspješnije realizacije.

Prezentacija prikazana na današnjem sastanku se nalazi na ovom linku:

PREZENTACIJA KANCELARIJE ZA PROJEKTE

Internet stranica Kancelarije za projekte se nalazi na ovom linku:

https://www.ucg.ac.me/rektorat/projects

 

Broj posjeta : 550

Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.