MSCA otvara poziv od 434,8 miliona eura za doktorske mreže
<span class="CyrLatIgnore">MSCA</span> otvara poziv od 434,8 miliona eura za doktorske mreže

Doktorske mreže uvode doktorske programe za obuku visokokvalifikovanih doktorskih kandidata i podstiču njihovu zapošljivost. Poziv za MSCA doktorske mreže, za 2023. godinu, otvoren je od 30. maja, a rok za prijavu je 28. novembar 2023. godine.

Za ovaj poziv izdvojeno je 434,8 miliona eura za finansiranje preko 130 projekata u svim naučnim oblastima i obuku i razvoj vještina za 1600 doktorskih kandidata.

MSCA Doktorske mreže implementiraju doktorske programe kroz partnerstva organizacija iz različitih sektora širom Evrope i svijeta, uključujući:

 • Visokoškolske ustanove;
 • Istraživačke i infrastrukturne institucije;
 • Organizacije privatnog sektora, uključujući industriju, preduzeća i mala i srednja preduzeća;
 • Organizacije javnog sektora, uključujući nacionalne, regionalne i lokalne vlade, agencije i muzeje;
 • Ostale društveno-ekonomski aktere.

Prednosti za istraživače i institucije - Odabrane mreže izlažu istraživače akademskom i neakademskom sektoru. Nude im edukativnu obuku, kao i prenosive vještine i kompetencije relevantne za inovacije i njihovu dugoročnu zapošljivost.

Institucije učesnice dobijaju sredstva za razvoj odličnih doktorskih programa, koji im omogućavaju da privuku talente, povećaju svoju globalnu vidljivost i njeguju saradnju sa drugim sektorima i zemljama.

Finansiranje odličnih programa u svim domenima - MSCA i Doktorske mreže se fokusiraju na izvrsnost u različitim aspektima, izvan pojedinačnih podržanih stipendista ili ostvarene saradnje i prenešenog znanja. Kvalitet i novina primijenjenih istraživačkih i inovativnih metoda, sprovedeno istraživanje, kao i obuka, nadzor i karijerno vođenje koji se pružaju istraživačima su ključni aspekti MSCA doktorskih mreža i ključni kriterijumi za dodelu.

MSCA pozivi otvoreni su za sve domene istraživanja i inovacija, koje podnosioci slobodno biraju, i imaju snažan fokus na interdisciplinarnu, međunarodnu i međusektorsku saradnju.

Doktorske mreže podržavaju programe koji se bave ovom trostrukom dimenzijom, obuhvataju sva istraživačka polja i pružaju posebne podsticaje za promovisanje saradnje između akademskog i neakademskog sektora.

Tri vrste mreža - Doktorske mreže nude tri modaliteta finansiranja za uspostavljanje doktorskih programa, sa posebnim podsticajima za industrijske i zajedničke mreže doktorskih studija:

 1. Standardne doktorske mreže promovišu međunarodnu, interdisciplinarnu i međusektorsku saradnju za obuku doktorskih kandidata u različitim naučnim oblastima, sa fokusom na promovisanje preduzetničkog načina razmišljanja, vještina povezanih sa istraživanjem i prenosivih vještina i dugoročnih karijera unutar i van akademskih krugova;

 2. Industrijske doktorske mreže obučavaju doktorske kandidate i razvijaju njihove vještine van akademskih krugova, uključujući industriju i poslovanje. Doktorski kandidati takođe imaju koristi od zajedničkog nadzora industrije i akademije. Ovi programi njeguju blisku saradnju između akademskog i neakademskog svijeta i idealni su katalizatori za transfer tehnologije i stvaranje inovacija;

 3. Zajedničke doktorske mreže obučavaju doktorske kandidate kroz integrisane programe koji vode do zajedničkih ili višestrukih doktorskih stepena. Ovi programi promovišu strukturnu saradnju među institucijama i od njih se traži da uspostave zajedničke operativne procedure za zapošljavanje, prijem, nadzor i evaluaciju doktorskih kandidata.

  Indikativni vremenski okvir

 4. Maj 2023: objavljivanje poziva za podnošenje predloga;
 5. Novembar 2023: rok za podnošenje predloga;
 6. April 2024: obavještenje kandidata o rezultatima poziva;
 7. Jul 2024: potpisivanje ugovora o grantu za uspješne projekte;
 8. Ljeto 2024: počinju prvi projekti koje finansira EU.

Za uspješno prijavljivanje na poziv, pogledajte šest korisnih savjeta, kako da pripremite prijavu.

Kontakt osobe:

Ministarstvo nauke i tehnološkog razvoja:
mr Martina Lukić, nacionalna kontakt osoba za Marija Sklodovska Kiri akcije
Tel: 020/405-334, e-mail:martina.lukic@mntr.gov.me

 

Univerzitet Crne Gore:
mr Filip Petrović, nacionalna kontakt osoba za Marija Sklodovska Kiri akcije
Tel: 020/414-264, e-mail:fpetrovic@ucg.ac.me

 

 

 Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.