Rektorat

Biografija
Biografija

Rođena je 07.11.1993. godine u Podgorici. Osnovnu školu i gimnaziju završila je u Podgorici, nakon čega  2012. godine upisuje Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore.

Nakon završenih osnovnih studija, 2015. godine, na svom matičnom fakultetu upisuje postdiplomske specijastičke studije,  smjer Ustavno-pravno politički, te 2016. godine stiče zvanje specijaliste pravnih nauka.

Prvo radno iskustvo stiče, u periodu od januara 2016. godine do januara 2017. godine, nakon završenih osnovnih studija, u NVO “Društvo za ravnopravnost i toleranciju”, gdje je u svojstvu pravnika obavljala pravno-administrativne poslove.

Stručni ispit za rad u državnim organima položila je u junu 2017. godine.

Period od tri godine, odnosno od februara 2017. godine do februara 2020. godine, radila je u advokatsko ortačkom društvu “IKV”, u svojstvu advokatskog pripravnika, gdje je i stekla uslov za polaganje pravosudnog ispita.

Radila je u “S mediji” d.o.o. Podgorica, u periodu od februara 2020. godine do maja 2021. godine, na poziciji rukovodioca Pravne službe gdje je obavljala poslove organizovanja rada Pravne službe, usklađivanje poslova društva sa važećim propisima, vođenje poslova iz domena radnih odnosa, pripremanje materijala za zastupanje i zastupanje pred sudom, kao i izradu opštih i pojedinačnih akata društva.

U maju, 2021. godine, položila je pravosudni ispit pred Komisijom za polaganje pravosudnog ispita, obrazovanu od strane Ministarstva pravde, ljudskih i manjinskih prava, dok je u junu 2021. godine  položila advokatski ispit pred Komisijom Advokatske komore Crne Gore.

U okviru stručnog usavršavanja na postdiplomskim magistarskim studijama – smjer Građansko pravni, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, preostala joj je još odbrana magistarskog rada.

Na funkciju Generalnog sekretara Univerziteta Crne Gore izabrana je 22. jula 2021. godine.

 

Kontakt

Adresa: Cetinjska  br.2, 81000 Podgorica
Telefon: +382 (0) 20 414 297
Fax: +382 (0) 20 414 230
Mail: neda.vuksanovic@ucg.ac.meNe propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.