Arhitektonski fakultet

Biografija
Biografija

Katarina (Vujisić) Radević rodjena je u Podgorici, gdje je završila osnovnu i srednju školu.
Arhitektonski fakultet u Podgorici upisala je studijske 2010/11 godine, i završila osnovne studije u junu 2013. godine, čime je stekla stepen Bachelor-a Arhitekture, dok je specijalističke studije na projektantskom smjeru Arhitektonskog fakulteta završila 2014. godine sa najvišom ocjenom. 
Master studije završava na Fakultetu Tehničkih Nauka u Novom Sadu i stiče zvanje master inženjer arhitekture. Na istom fakultetu upisuje i doktorske studije 2018. godine.
Nakon završenih master studija, projektantsku praksu obavlja u više istaknutih biroa na poziciji saradnika na projektima, a potom i kao vodeći projektant, čime stiče zvanje licenciranog inženjera arhitekture.
Katarina govori engleski, francuski i italijanski jezik, bila je na više studijskih putovanja i učestvovala na nekoliko domaćih i međunarodnih konkursa, pri čemu je svoje studentske radove izlagala na izložbama državnog i lokalnog karaktera.Ne propustite nijednu važnu vijest, pretplatite se na vijesti Akademski forum.