Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   03.06.2021
  Rezultati pisanog ispita sa predlogom ocjena
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   01.06.2021
  Završni ispit - pisani ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   24.05.2021
  Termin završnog ispita 2021.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   22.06.2020
  Novi termini završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   15.05.2020
  Ispitna pitanja
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   11.05.2020
  Održivi institucionalni mehanizmi za poboljšanje predstavljenosti manjina u crnogorskom Parlamentu
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   06.05.2020
  Termin redovnog i popravnog završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   04.05.2020
  Izbori i izborno zakonodavstvo u CG
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   28.04.2020
  Prezentacija X
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   23.04.2020
  Predavanje 24.04. putem Zoom aplikacije
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   15.04.2020
  Predavanje preko Zoom platforme
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   13.04.2020
  Prezentacija VIII
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   06.04.2020
  Prezentacija VII
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   03.04.2020
  Naredne vježbe putem skajpa 05.04.
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   30.03.2020
  Prezentacije sa predavanja I II i III
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   30.03.2020
  Prezentacije sa predavanja IV V i VI
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   05.03.2020
  Datumi kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   24.02.2020
  Obavještenje za vježbe
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   21.02.2020
  ECTS katalog i literatura
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   20.02.2020
  Obavještenje za studente koji nijesu položili ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   03.09.2019
  Rezultati prvog kruga avgustovskog roka
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   18.08.2019
  Plan polaganja u avgustovskom/sepembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   12.06.2019
  Rezultati popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   28.05.2019
  Rezultati prvog roka ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   20.05.2019
  Bodovno stanje prije ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   13.05.2019
  Promjena termina završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   10.05.2019
  Završni ispit
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   07.05.2019
  Rezultati popravnog kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   09.04.2019
  Rezultati kolokvijuma
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   03.04.2019
  Termin kolokvijuma i popravnog kolokvijuma i literatura
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   04.03.2019
  Termini odbrana istraživačkih radova
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   27.02.2019
  Seminarski radovi - posljednji rok i konsultacije
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   27.02.2019
  Datumi ispitinih obaveza
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   13.02.2019
  Teme za seminarske
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   11.09.2018
  Rezultati nakon ispita u avgustovskom/septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   05.09.2018
  Promjena termina popravnog ispita u avgustovskom/septembarskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   27.08.2018
  Termin popravnog završnog ispita u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   27.08.2018
  Rezultati kolokvijuma i ispita u avgustovskom roku
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   21.08.2018
  Popravni kolokvijum - avgustovski/septembarski rok
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   02.07.2018
  Konačne ocjene
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   22.06.2018
  IS popravni završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   21.06.2018
  Termin popravnog završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   05.06.2018
  Rezultati završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   28.05.2018
  Termin završnog ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   25.04.2018
  Obavještenje o odbranama radova
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   01.03.2018
  Plan odbrana istraživačkih radova
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   22.02.2018
  ECTS katalog
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   13.02.2018
  Teme za istraživačke radove
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   15.09.2017
  Avgustovski/septembarski rok - rezultati ispita
Fakultet političkih nauka-POLITIKOLOGIJA-IZBORNI SISTEMI -   17.07.2017
  Avgustovski/septembarski rok

1 | 2