Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - rezultati

10.09.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - avgustovski rok

27.08.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - popravni rok

01.02.2019


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

12.12.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

15.11.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

01.11.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - termin

10.10.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - obavještenje

12.02.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - popravni ispit

05.02.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - ZAVRŠNI ISPIT

28.01.2018


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - termin popravnog kolokvijuma i ispit

29.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - kolokvijum

13.12.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

30.11.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

16.11.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

30.10.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada - predavanje

19.10.2017


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-METODE I TEHNIKE SOCIJALNOG RADA

Metode i tehnike socijalnog rada- predavanje

11.10.2017