Obavještenja - Fakultet političkih nauka


Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   10.06.2019
  Sistemi socijalne sigurnosti - popravni završnog ispita
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   20.06.2018
  SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - termin popravnog
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   30.05.2018
  SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - bodovi
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   30.05.2018
  SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI - rezultati popravnog
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   10.04.2018
  Sistemi socijalne sigurnosti - termini za test
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   13.02.2018
  Sistemi socijalne sigurnosti - vježbe
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SISTEMI SOCIJALNE SIGURNOSTI -   13.06.2017
  Sistemi socijalne sigurnosti - termini ispita.