Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   16.09.2019
  Socijalna politika CG - ISPIT
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   20.06.2018
  SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termin popravnog
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   29.05.2018
  SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termin
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   28.05.2018
  SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - bodovi tokom semestra
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   18.05.2018
  SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - rezultati popravnog
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   17.04.2018
  SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - nadoknada predavanja
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   16.03.2018
  SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE - termini za test
Fakultet političkih nauka-SOCIJALNA POLITIKA I SOCIJALNI RAD-SOCIJALNA POLITIKA CRNE GORE -   13.02.2018
  Socijalna politika Crne Gore - vježbe