Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   28.02.2022
  Medijsko pravo - vježbe
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   17.02.2022
  Medijsko pravo - uvodni čas
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   30.05.2021
  Medijsko pravo - dodatni časovi vježbi
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   18.05.2021
  Medijsko pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   09.05.2021
  Medijsko pravo - Popravni I kol.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   25.04.2021
  Medijsko pravo - I kol.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   13.03.2021
  Medijsko pravo - časovi vježbi (online)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   22.02.2021
  Medijsko pravo - časovi vježbi (online)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   09.07.2020
  Medijsko pravo - Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   09.06.2020
  Medijsko pravo - Završni ispit
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   24.05.2020
  Medijsko pravo - čas vježbi (25.05.2020)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   17.05.2020
  Medijsko pravo - čas vježbi (19.05.2020.)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   11.05.2020
  Medijsko pravo - vježbe 13.05.2020. (promjena satnice)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   07.05.2020
  Medijsko pravo - online nastava (vježbe)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   26.04.2020
  Medijsko pravo - online nastava
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   12.09.2019
  Medijsko pravo - promjena termina
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   20.06.2019
  Medijsko pravo - Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   02.06.2019
  Medijsko pravo - Završni ispit (nova satnica)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   31.05.2019
  Medijsko pravo - Završni ispit
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   18.05.2019
  Medijsko pravo - Popravni II kol.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   16.04.2019
  Medijsko pravo - II kol.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   25.03.2019
  Medijsko pravo - novi termin I kol. i popravni I kol.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   24.03.2019
  Medijsko pravo - I kol
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   09.06.2018
  Medijsko pravo - Popravni završni ispit (novi termin)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   02.06.2018
  Medijsko pravo - Popravni I i II kol. (promjena termina)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   28.05.2018
  Medijsko pravo - Završni ispit i Popravni završni ispit
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   28.05.2018
  Medijsko pravo - Popravni II kol. (odlaganje)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   28.05.2018
  Medijsko pravo - Popravni I kol. (dodatni rok)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   27.05.2018
  Medijsko pravo - Popravni II kol.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   16.05.2018
  Medijsko pravo - dodatni časovi vježbi
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   11.05.2018
  Medijsko pravo - predavanja i vježbe
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   07.05.2018
  Medijsko pravo - II kol. (novi termin) i predaja seminarskih radova
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   24.04.2018
  Medijsko pravo - seminarski radovi
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   17.04.2018
  Medijsko pravo - II kol. i Popravni kol.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   02.04.2018
  Medijsko pravo - I kol. (novi termin)
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   28.03.2018
  Medijsko pravo - I kol.
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   13.03.2018
  Medijsko pravo - dodatni časovi
Fakultet političkih nauka-NOVINARSTVO-MEDIJSKO PRAVO -   14.02.2018
  Medijsko pravo - termin vježbi