Pravni fakultet-KRIMINALISTIČKO SUPROTSTAVLJANJE SAVREMENIM OBLICIMA KRIMINALITETA-KRIMINALISTIČKE IDENTIFIKACIJE -   25.09.2017
  ECTS - Kriminalističke identifikacije 2017