Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma

31.12.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati nakon drugog kolokvijuma

25.12.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

25.12.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin održavanja drugog kolokvijuma

16.12.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin popravne lab. vježbe

15.12.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin treće lab. vježbe - NOVO

07.12.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Obavještenje o načinu održavanja nastave

16.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati nakon prvog kolokvijuma

11.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin održavanja I kolokvijuma

02.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Obavještenje o načinu održavanja predavanja dana 03.11.2020. godine

02.11.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Odlaganje nastave

26.10.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Sala za održavanje nastave

01.10.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Link za praćenje predavanja

28.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

17.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati drugog kolokvijuma

21.12.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin održavanja popravnog kolokvijuma

19.12.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin održavanja II kolokvijuma

13.12.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Popravak laboratorijskih vježbi

09.12.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Treća laboratorijska vježba

02.12.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA

11.11.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Druga laboratorijska vježba

28.10.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

PROMJENA TERMINA LAB VJEZBI

07.10.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Plan rada

26.09.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati ispita održanog 12.09.2019.

12.09.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati ispita održanog 05.09.2019.

06.09.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

REZULTATI NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

01.02.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

REZULTATI NAKON ZAVRSNOG ISPITA SA PRIJEDLOGOM ODLUKA

17.01.2019


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma i vjezbi

25.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

TERMIN POPRAVNIH VJEZBI

24.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

REZULTATI NAKON II KOLOKVIJUMA

22.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin popravnog kolokvijuma

21.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

II kolokvijum - termin

14.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin lab vjezbe

03.12.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

REZULTATI PRVOG KOLOKVIJUMA

11.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin odrzavanja I kolokvijuma

01.11.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

TERMIN DRUGE LAB VJEZBE

30.10.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati nakon drugog septembarskog roka

13.09.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Reultati nakon prvog sept. roka

06.09.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

REZULTATI NAKON POPRAVNOG ZAVRSNOG ISPITA

05.02.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

rezultati nakon pregleda radova

23.01.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati nakon zavrsnog ispita

21.01.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

REZULTATI NAKON POPRAVNIH KOLOKVIJUMA

29.12.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

REZULTATI NAKON PREGLEDA RADOVA 25.12.2017

25.12.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

REZULTATI NAKON DRUGOG KOLOKVIJUMA

24.12.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

TERMINI ODRŽAVANJA DRUGOG I POPRAVNOG KOLOKVIJUMA

13.12.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

TERMIN POPRAVNIH LABORATORIJA

12.12.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati nakon sve tri lab vjezbe

08.12.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Termin Treće laboratorijske vježbe

30.11.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

Rezultati Prvog kolokvijuma

13.11.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-ZAŠTITA PODATAKA I SISTEMA

TERMIN PRVOG KOLOKVIJUMA

03.11.2017


1 | 2