Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKO NOVINARSTVO-Primijenjena informatika

Dvanaesti termin vježbi - priprema za završni ispit

26.12.2017


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKO NOVINARSTVO-Primijenjena informatika

Četvrti domaći zadatak

14.12.2017


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKO NOVINARSTVO-Primijenjena informatika

Materijal sa jedanaestog termina vježbi sa rješenjima zadataka

14.12.2017


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKO NOVINARSTVO-Primijenjena informatika

Materijal sa desetog termina vježbi sa rješenjima zadataka

08.12.2017


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKO NOVINARSTVO-Primijenjena informatika

Deveti termin vježbi

20.11.2017


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKO NOVINARSTVO-Primijenjena informatika

Materijal za osmi termi vježbi i postavka trećeg domaćeg zadatka

14.11.2017


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKO NOVINARSTVO-Primijenjena informatika

Materijal za sedmi termin vježbi

06.11.2017


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKO NOVINARSTVO-Primijenjena informatika

Materijal za šesti termin vježbi

30.10.2017


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKO NOVINARSTVO-Primijenjena informatika

Drugi domaći zadatak

30.10.2017


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKO NOVINARSTVO-Primijenjena informatika

Materijali sa prvih pet termina vježbi

24.10.2017


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje-SPORTSKO NOVINARSTVO-Primijenjena informatika

Postavka prvog domaćeg zadatka

24.10.2017