Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Obavještenje - 16.02.2021 11:30

16.02.2021


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Rezultati popravnog završnog ispita - 06.07.2020 21:43

06.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Obavještenje o terminu održavanja popravnog završnog ispita - 25.06.2020 14:15

25.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Rezultati završnog ispita - 16.06.2020 10:48

16.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Obavještenje o terminu održavanja završnog ispita - 10.06.2020 10:40

10.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Obavještenje o terminu kolokvijuma - 15.05.2020 08:06

15.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Obavještenje o on line času - 07.05.2020 12:55

07.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Nastavni materijal predviđen u sedmici od 04.05. do 08.05.2020. godine - 06.05.2020 13:13

06.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Nastavni materijal predviđen u sedmici 27.04. do 30.04.2020. godine - 29.04.2020 10:50

29.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Obavještenje o on line času - 29.04.2020 13:20

29.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Obavještenje o on line času- 22.04.2020 13:00

22.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Rezultati završnog ispita - 17.06.2019 09:49

17.06.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Rezultati kolokvijuma- 17.05.2019 11:09

17.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Rezultati ispita - septembarski rok - 07.09.2018 13:55

07.09.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-MODELI ODLUČIVANJA

Modeli odlučivanja - 14.02.2018 09:25

14.02.2018