Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Evidencija 1

13.02.2019


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

II termin u septembarskom roku

04.09.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Termin za septembarski rok

28.08.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Rezultati nakon završnog ispita

15.06.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Rezultati nakon popravnih kolokvijuma - 24.05.2018 11:26

24.05.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Ukupni rezultati prije popravnih kolokvijuma - 19.05.2018 11:36

19.05.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Raspored održavanja kolokvijuma- 18.05.2018 14:36

18.05.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Rezultati II kolokvijuma - 16.05.2018 00:09

16.05.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Raspoed izlaganja seminarskih radova - 02.05.2018 23:18

02.05.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Termin održavanja popravnih kolokvijuma - 24.04.2018 20:07

24.04.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Raspored izlaganja seminarskih radova - 19.04.2018 18:58

19.04.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Termin održavanja II kolokvijuma - 17.04.2018 21:02

17.04.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Raspored izlaganja seminarskih radova - 12.04.2018 21:29

12.04.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Rezultati I kolokvijuma - 02.04.2018 17:41

02.04.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

02.04.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Priprema i prezentacija case study-ja

23.03.2018


Ekonomija, smjer Međunarodni biznis-Menadžment međunarodnog poslovanja

Termin održavanja kolokvijuma - 12.03.2018 16:17

12.03.2018