Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin predavanja

17.02.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin završnog ispita

24.01.2021


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati nakon septembarskog roka sa predlogom ocjena

15.09.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati nakon popravnog završnog ispita

22.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati nakon završnog ispita sa predlogom ocjena

16.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati nakon popravnog kolokvijuma

01.07.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati kolokvijuma

18.06.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Sistem za online učenje

16.03.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati nakon popravnog ispita

06.02.2020


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin Lab testa

25.12.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Raspored grupa za polaganje kolokvijuma

14.11.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Konačni rezultati

13.02.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati nakon završnog ispita

29.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin završnog ispita

21.01.2018


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin popravnog kolokvijuma

27.12.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Sistem za online učenje

16.10.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Rezultati nakon septembarskog ispitnog roka i predlog ocjena

18.09.2017


Elektrotehnički fakultet-ELEKTRONIKA, TELEKOMUNIKACIJE I RAČUNARI-SISTEMI AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA

Termin dodatnog ispitnog roka

05.09.2017