Obavještenja - Pravni fakultet


Pravni fakultet-BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA-KRIVIČNO PROCESNO PRAVO -   05.09.2023
  Termin ispita - 05.09.2023 15:01
Pravni fakultet-BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA-KRIVIČNO PROCESNO PRAVO -   12.06.2023
  Popravni završni ispit iz Krivičnog procesnog prava na smjeru Bik održaće se 28.06.2023 u 8h
Pravni fakultet-BEZBJEDNOST I KRIMINALISTIKA-KRIVIČNO PROCESNO PRAVO -   30.03.2023
  Krivično procesno pravo - popravni kolokvijum