Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   08.10.2019
  ECTS - Medjunarodne organizacije