Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   28.12.2020
  Medjunarodne organizacije - Obavjestenje
Pravni fakultet-PRAVNE NAUKE-MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE -   22.10.2019
  Predavanja - Program među-univerzitetskih video predavanja u Podgorici