Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

O1-Obrazac sa evidencijom osvojenih poena_Celicne konstrukcije_201819

05.02.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Evidencija osvojenih poena sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije_nakon završnog ispita

01.02.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Evidencija broja osvojenih poena sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije

26.01.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Rezultati drugog kolokvijuma_Čelične konstrukcije

24.01.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Rezultati prvog popravnog kolokvijuma_Čelične konstrukcije

24.01.2019


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Rezultati prvog kolokvijuma_Čelične konstrukcije

28.11.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termini odbrana četvrtog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

13.11.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termini odbrane trećeg grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

05.11.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termini odbrane drugog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

22.10.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termin konsultacija

21.10.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termini odbrane prvog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

15.10.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Grupe_Čelične konstrukcije

10.10.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Rezultati popravnog završnog ispita_Čelične konstrukcije

02.02.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Evidencija osvojenih poena nakon popravnog završnog ispita sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije

02.02.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Rezultati završnog ispita_Čelične konstrukcije

28.01.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Evidencija osvojenih poena nakon završnog ispita sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije

28.01.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Spisak studenata koji su pozvani na usmeni ispit sa terminima ispita_Čelične konstrukcije

22.01.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Rezultati drugog kolokvijuma_Čelične konstrukcije

22.01.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Evidencija osvojenih poena sa predlogom ocjena_Čelične konstrukcije

22.01.2018


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termini odbrane sedmog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

24.12.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termini odbrane šestog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

17.12.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Rezultati prvog kolokvijuma_Čelične konstrukcije

12.12.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termini odbrane četvrtog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

21.11.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termini odbrane trećeg grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

09.11.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termini odbrane drugog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

01.11.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termini odbrane prvog grafičkog zadatka_Čelične konstrukcije

17.10.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Termin održavanja vježbi

11.10.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Rezultati prvog kolokvijuma_Čelične konstrukcije_avgustovski rok

14.09.2017


Građevinski fakultet-GRAĐEVINARSTVO

Rezultati drugog kolokvijuma_Čelične konstrukcije_avgustovski rok

14.09.2017