Obavještenja - Građevinski fakultet


Građevinski fakultet--UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   06.06.2020
  Termini predaje i odbrane seminarskog rada, popravnih kolokvijuma, zavrsnog i popravnog ispita
Građevinski fakultet--UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   02.06.2020
  Termini online kolokvijuma- IZMJENA!!!!
Građevinski fakultet--UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   17.03.2020
  Predavanja tokom prekida nastave
Građevinski fakultet--UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   31.05.2019
  Rezultati popravnih kolokvijuma i ukupno osvojeni bodovi
Građevinski fakultet--UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   28.05.2019
  Rezultat drugog kolokvijuma
Građevinski fakultet--UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   11.05.2019
  Rezultat prvog kolokvijuma
Građevinski fakultet--UPRAVLJANJE KVALITETOM U GRAĐEVINARSTVU -   09.05.2019
  Termin prvog kolokvijuma