Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Rezultati drugog popravnog roka

10.09.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Rezultati prvog popravnog roka

05.09.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Rezultati popravnog ispita

13.06.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Rezultati ispita

31.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Primjer završnog ispita

23.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Termin 11

20.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Rezultati popravnih kolokvijuma

18.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Rezultati drugog kolokvijuma

11.05.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Termin 10

25.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Zadaci - IP adresiranje

23.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Termin 7

11.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Termini 8 i 9

11.04.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Lab vjezbe 6, 7 i 8

28.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Termin 6

27.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Termini 4 i 5

07.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Lab. vjezba 4 i 5

06.03.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Zadaci - Kašnjenje u računarskim mrežama

28.02.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Termin 3

27.02.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Lab. vjezba 3

26.02.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Lab. vjezba 2

21.02.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Lab. vjezba 1

14.02.2018


Primijenjeno računarstvo-Računarske mreže i komunikacije

Termini 1 i 2

13.02.2018