Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Rezultati popravnog ispita u septembarskom roku

15.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Promjena drugog termina u septembarskom roku

06.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Rezultati prvog ispitnog septembarskog roka

03.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Raspored polaganja u prvom terminu septembarskog roka

01.09.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Rezultati popravnog završnog ispita

07.07.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Rezultati nakon polaganja završnog ispita

02.07.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Rezultati kolokvijuma

13.06.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Termini polaganja kolokvijuma i ispita u junskom roku

04.06.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Način polaganja ispita studijske 2019/2020. godine

23.02.2020


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Raspored polaganja kolokvijuma i ispita u drugom septembarskom roku

24.08.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Termin popravnog završnog ispita

13.06.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Termin drugog lab. testa

22.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Termin popravnih kolokvijuma

11.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Termin drugog kolokvijuma

04.05.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Rezultati posle lab. testa

11.04.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Raspored grupa za lab test, 04-04-2018

03.04.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Rezultati prvog kolokvijuma

27.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Termin prvog kolokvijuma

17.03.2018


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Nova objava - 07.09.2017 14:06

07.09.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Raspored polaganja kolokvijuma i ispita u dodatnom ispitnom roku

04.09.2017


Elektrotehnički fakultet-STUDIJE PRIMIJENJENOG RAČUNARSTVA-RAČUNARSKE MREŽE I KOMUNIKACIJE

Rezultati popravnog završnog ispita

16.06.2017