Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Konačni rezultati

06.06.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Rezultati seminarskh radova

02.06.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Rezultati završnog ispita i popravnog kolokvijuma

30.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Rezultai drugog i popravnog prvog kolokvijuma

22.05.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Konsultacije - termin

15.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Rezultati prvog kolokvijuma

07.04.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Termin za pripremni čas i kolokvijum

26.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Nastavni materijal

22.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Bodovanje, termini predavanja, kolokvijuma i završnog ispita

22.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Dogovorni čas-termin

11.02.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Rezultati završnog ispita, popravnog drugog kolokvijuma i seminarskih radova koji su dostavljeni - 31.05.2018 10:54

31.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Rezultati popravnog prvog i drugog kolokvijuma - 25.05.2018 15:53

25.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Termin za konsultacije- 07.05.2018 11:10

07.05.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Rezultati prvog kolokvijuma - 13.04.2018 16:28

13.04.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Pripremni čas za kolokvijum i termin prvog kolokvijma- 27.03.2018 13:00

27.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Nastavni materijal - 21.02.2018 11:34

21.02.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-BAZE PODATAKA

Dogovorni čas za mentorski rad - 14.02.2018 11:12

14.02.2018