Obavještenja - Ekonomski fakultet


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   12.05.2021
  Popravni kolokvijum
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   07.04.2021
  Raspored odrzavanja kolokvijuma
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   30.03.2021
  Promjena termina odrzavanja kolokvijuma
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   16.02.2021
  Informacije o predmetu i plan rada
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   19.06.2020
  Rezultati nakon odrzanog testa
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   26.05.2020
  Termini polaganja kolokvijuma
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   19.04.2020
  Predaja eseja
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   07.04.2020
  Preporuka za citanje
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   16.03.2020
  Kolokvijum i istrazivacki radovi
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   02.03.2020
  Materijal sa teorijski dio i termini odrzavanja kolokvijuma
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   02.03.2020
  Teme istrazivackih radova
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   10.02.2020
  Informacije o predmetu i dogovorni cas
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   02.09.2019
  Rezultati ispita u I septembarskom roku
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   26.08.2019
  Termin polaganja ispita
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   03.06.2019
  Konacni rezultati
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   23.05.2019
  Rezultati
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   17.05.2019
  Rezultati popravnog ispita
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   06.05.2019
  Rok za predaju istrazivackih radova i termin popravnog kolokvijuma
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   08.03.2019
  Rezultati testa
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   22.02.2019
  Materijal sa dogovornog casa odrzanog 22.02.2019.godine
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   22.02.2019
  Materijal za predmet-teorijski dio
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   22.02.2019
  Termin odrzavanja kolokvijuma
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   22.02.2019
  Teme za istrazivacke radove
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   11.02.2019
  Dogovorni cas i informacije o predmetu i plan rada
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   08.06.2018
  Konacni rezultati
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   25.05.2018
  Rezultati nakon popravnog zavrsnog ispita odrzanog 25.05.2018.godine
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   18.05.2018
  Rezultati nakon zavrsnog ispita i termin popravnog zavrsnog ispita
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   11.05.2018
  Popravni test
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   09.05.2018
  Rok za predaju eseja i zavrsni ispit
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   09.03.2018
  Rezultati testa
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   23.02.2018
  Materijal za predmet i termin odrzavanja testa
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   20.02.2018
  Teme istrazivackih radova
Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-Monetarna statistika -   12.02.2018
  Dogovorni cas i plan rada