Mašinski fakultet-MAŠINSTVO-TURBINE -   23.10.2020
  Pitanja za završni ispit
Mašinski fakultet-MAŠINSTVO-TURBINE -   23.10.2020
  Literatura