Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 15.07.2020 18:56

15.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

konacni rezultati - 15.07.2020 19:59

15.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 13.07.2020 23:02

13.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

popravni zavrsnog ispita - 11.07.2020 13:56

11.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 10.07.2020 16:55

10.07.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

informacija u vezi sa zavrsnim delom ispita - 30.06.2020 14:25

30.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Dodatni rok za polaganje praktičnog dijela ispita

23.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Rezultati praktičnog dijela ispita u popravnom roku

20.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Termin polaganja praktičnog dijela ispita

19.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Polaganje popravnog praktičnog dijela ispita

16.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Rezultati praktičnog dijela ispita

11.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Raspored polaganja praktičnog dijela ispita

06.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

link za pristup popravnom kolokvijumu - 05.06.2020 12:49

05.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Promena termina za popravni prvog teorijskog kolokvijuma - 02.06.2020 14:27

02.06.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Rezultati- 28.05.2020 14:34

28.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Informacija za prvi teorijski kolokvijum - 27.05.2020 11:57

27.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

online test - 27.05.2020 13:51

27.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Obavještenje o polaganju praktičnog dijela ispita

27.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 20.05.2020 17:58

20.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 20.05.2020 18:39

20.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 20.05.2020 19:13

20.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

online test - 18.05.2020 14:40

18.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Prvi teorijski kolokvijum - 18.05.2020 15:29

18.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Materijal

17.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Online cas- 14.05.2020 10:57

14.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Online cas - 12.05.2020 11:52

12.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Materijal

10.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Prezentacije seminarskih radova - 10.05.2020 20:42

10.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Informacija za prvi teorijski kolokvijum - 10.05.2020 21:18

10.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

online cas- 07.05.2020 12:38

07.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

novi poziv - 07.05.2020 13:16

07.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Predavanja - 06.05.2020 20:28

06.05.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Materijal

30.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

konsultacije - 29.04.2020 11:28

29.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

predavanja - 27.04.2020 14:14

27.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

online konsultacije - 27.04.2020 12:42

27.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Materijal

23.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

online konsultacije- 21.04.2020 16:57

21.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

online aktivnosti

20.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Materijal

17.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Internet tehnologije i EP 15.04.2020-10:42

15.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 13.04.2020 13:04

13.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

online aktivnosti

13.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Vježba

10.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Materijal

09.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

online aktivnost

06.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Nova objava - 03.04.2020 11:51

03.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Materijal - 01.04.2020 17:42

01.04.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

objava za period 30.03-03.04.2020

31.03.2020


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-INTERNET TEHNOLOGIJE i E-POSLOVANJE

Materijal - 27.03.2020 12:32

27.03.2020


1 | 2 | 3