Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

SEPTEMBAR, ISPIT - 26.08.2019 19:49

26.08.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

KOHEZIONA POLITIKA PPT 1 I PPT 2 - 11.03.2019 17:44

11.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

KOHEZIONA POLITIKA PPT 3,4, I 5 - 11.03.2019 17:46

11.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

KOHEZIONA POLITIKA PPT 6 - 11.03.2019 17:47

11.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

OKVIRNA PITANJA ZA TEST, KOJI CE BITII 19.MARTA U 9 H - 11.03.2019 17:50

11.03.2019


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

Test Koheziona politika, rezultati - 24.03.2018 14:49

24.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

Koheziona politika, test 22.3.2018. g. u 9 h, sala 103 - 19.03.2018 16:22

19.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

Koheziona politika PPT 4 - 11.03.2018 18:56

11.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

Koheziona politika PPT 5 - 11.03.2018 18:57

11.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

Koheziona politika PPT 6 - 11.03.2018 18:59

11.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

Koheziona politika - PPT3

08.03.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

Koheziona politika PPT 2 - 25.02.2018 10:25

25.02.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

Debata sa bugarskim ambasadorom u EU Info Centru 27. feb. 2018. u 18 h- 25.02.2018 17:05

25.02.2018


Ekonomski fakultet-EKONOMIJA-KOHEZIONA POLITIKA I STRUKTURNI FONDOVI EU

Koheziona politika EU, PPT 1 - 14.02.2018 22:11

14.02.2018