Institut za biologiju mora -   04.09.2019
  Food4Health tender
Institut za biologiju mora -   29.01.2018
  Projekti
Institut za biologiju mora -   18.12.2017
  Konkurs za dizajniranje vizuelnog identiteta BOKA AKVARIJUM
Institut za biologiju mora -   25.10.2017
  Časopis Studia Marina od prvog do posljednjeg broja