Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena

20.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezulati završnog ispita i predlog ocjena

10.06.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezultati prvog kolokvijuma

28.05.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezulati drugog testa

15.04.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezultati prvog testa

26.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Prvi test biće odžan u srijedu 20.03.2019. godine u terminu predavanja

18.03.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Predavanja predviđena za 20.02.2019. godine neće biti održana. Termin nadoknade biće naknadno objavljen.

20.02.2019


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezultati završnog ispita

08.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Promjena termina završnog ispita

06.06.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezultati prvog kolokvijuma

27.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Popravni kolokvijum

27.05.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezultati drugog testa

27.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Drugi test

13.04.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezultati prvog testa

30.03.2018


Prirodno-matematički fakultet-MATEMATIKA I RAČUNARSKE NAUKE-MATEMATIČKI SOFTVERSKI PAKETI

Rezultati popravnog završnog ispita i predlog ocjena

29.06.2017