Mehatronika-Mašinski materijali

Rezulti polaganja II kolokvijuma 14.12.2018.

15.12.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Termin održavanja popravnog II kolokvijuma

15.12.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Termin održavanja II kolokvijuma

06.12.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Termin održavanja popravnog I kolokvijuma

08.11.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Termin održavanja I kolokvijuma

25.10.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Obavještenje o terminima kolokvijuma

06.10.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Rezultati polaganja (mašinski dio) od 19.09.2018.

19.09.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Rezultat završnog ispita i predlog ocjene nakon I septembarskog roka

04.09.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Rezultati polaganja od 29.08.2018.

29.08.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Rezultati završnog ispita i predlog ocjena

29.06.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Rezultati završnog ispita

18.06.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Rezultati II popravnog kolokvijuma

05.06.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Završni ispit

05.06.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Rezultati II kolokvijuma

26.05.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Drugi kolokvijum

16.05.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Materijali predavanja

20.04.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Časovi nastave

12.04.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Nadoknada časova

27.02.2018


Mehatronika-Mašinski materijali

Rezultati završnog ispita

16.09.2017


Mehatronika-Mašinski materijali

Rezultati polaganja kolokvijuma - septembar 2017

11.09.2017