Obavještenja - Metalurško-tehnološki fakultet


Metalurško-tehnološki fakultet -   24.11.2023
  Mobilnost - stručna praksa na Univerzitetu u Kaenu
Metalurško-tehnološki fakultet -   15.11.2023
  Obavještenje o plaćanju školarine
Metalurško-tehnološki fakultet -   11.10.2023
  Konkurs za laboranta/kinju
Metalurško-tehnološki fakultet -   11.10.2023
  Obavještenje u vezi elektronskog potpisivanja ugovora o studiranju
Metalurško-tehnološki fakultet -   09.10.2023
  UPIS U DRUGU GODINU MASTER STUDIJA PO ČLANU 119-b- II upisni rok
Metalurško-tehnološki fakultet -   07.10.2023
  Preliminarne rang liste upisa 07.10.2023. godine
Metalurško-tehnološki fakultet -   05.10.2023
  OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE O II UPISNOM ROKU NA MASTER STUDIJE
Metalurško-tehnološki fakultet -   05.10.2023
  Angažovanje studenata u Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova
Metalurško-tehnološki fakultet -   29.09.2023
  Preliminarne liste, master studije
Metalurško-tehnološki fakultet -   29.09.2023
  Preliminarne liste upisa na specijalističke studije
Metalurško-tehnološki fakultet -   27.09.2023
  OBAVJEŠTENJE ZA KANDIDATE O I UPISNOM ROKU NA MASTER STUDIJE
Metalurško-tehnološki fakultet -   22.09.2023
  Svečani prijem studenata
Metalurško-tehnološki fakultet -   22.09.2023
  Obavještenje o upisu u narednu godinu kao i za obnovu godine
Metalurško-tehnološki fakultet -   22.09.2023
  OBAVJEŠTENJE o dodatnim ispitnim rokovima
Metalurško-tehnološki fakultet -   18.09.2023
  UPIS U NAREDNU GODINU STUDIJA, KAO I OBNOVA GODINE
Metalurško-tehnološki fakultet -   06.09.2023
  UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U I GODINU OSNOVNIH STUDIJA
Metalurško-tehnološki fakultet -   05.09.2023
  Preliminarne rang liste III upisni rok
Metalurško-tehnološki fakultet -   01.09.2023
  Konkurs prijem u radni odnos - stručni saradnik i saradnik u nastavi
Metalurško-tehnološki fakultet -   28.08.2023
  LECO stipendije
Metalurško-tehnološki fakultet -   20.07.2023
  Obavještenje o kolektivnom godišnjem odmoru
Metalurško-tehnološki fakultet -   19.07.2023
  UPIS KANDIDATA KOJI SU STEKLI PRAVO UPISA U I GODINU OSNOVNIH STUDIJA
Metalurško-tehnološki fakultet -   07.07.2023
  PRIJAVA ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ROK STUDIJSKE 2022/23.
Metalurško-tehnološki fakultet -   07.07.2023
  Konkurs za saradnika u nastavi
Metalurško-tehnološki fakultet -   05.07.2023
  Preliminarne liste za prvi upisni rok, jun 2023
Metalurško-tehnološki fakultet -   15.05.2023
  CEEPUS MREŽA
Metalurško-tehnološki fakultet -   13.04.2023
  Upitnik o interesovanju mladih
Metalurško-tehnološki fakultet -   06.04.2023
  Erasmus+ konsultacije
Metalurško-tehnološki fakultet -   21.03.2023
  Rokovi za uplatu školarine
Metalurško-tehnološki fakultet -   16.03.2023
  Stručna praksa - lista
Metalurško-tehnološki fakultet -   07.03.2023
  Stručna praksa

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 9