Obavještenja - Muzička akademija


Muzička akademija -   13.12.2023
  Radne subote
Muzička akademija -   30.09.2023
  Upis za studente master i specijalističkih studija
Muzička akademija -   12.06.2023
  Konsultacije za prijemni ispit - teorijski predmeti
Muzička akademija -   24.05.2023
  Raspored polaganja ispita u junskom ispitnom roku
Muzička akademija -   22.03.2023
  Ugovor o dopunskom radu- za ASK
Muzička akademija -   14.03.2023
  Ugovor o izvršenju poslova- za ASK
Muzička akademija -   15.02.2023
  Odluka o imenovanju uredništva MAK
Muzička akademija -   09.02.2023
  Webinari MEDINEA mreže za studente

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6