Biotehnički fakultet

UPIS STUDENAKA KOJI SU POLAGALI ISPIT U SEPTEMBARSKOM ROKU

25.09.2020


Biotehnički fakultet

TREĆI JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU VOZILA PUTEM PISANE LICITACIJE

19.09.2020


Biotehnički fakultet

POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA PRODAJU VOZILA PUTEM PISANE LICITACIJE - II poziv

24.08.2020


Biotehnički fakultet

Poziv za prikupljanje ponuda za prodaju vozila putem pisane licitacije

13.07.2020


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Darka Vukičevića

11.06.2020


Biotehnički fakultet

Horizon 2020_Poziv potencijalnim partnerskim institucijama za učešće u projektu

09.06.2020


Biotehnički fakultet

Naš doživljaj šuma - upitnik

08.06.2020


Biotehnički fakultet

Magistarski rad kandidata Darka R. Vukićevića pod nazivom : “Uticaj opterećenja čokota okcima na neke biološke i tehnološke karakteristike kod bijelih vinskih sorti na Ćemovskom polju”

02.06.2020


Biotehnički fakultet

Produžen rok za ICGEB stipendije Arturo Falaschi (rok: 15. april 2020.)

01.04.2020


Biotehnički fakultet

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije (2021-2022)

03.03.2020


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Maje Đerić

02.03.2020


Biotehnički fakultet

Erasmus + Konkurs za razmjenu_Hellenic Mediterranean University_Crete

02.03.2020


Biotehnički fakultet

Ministarstvo nauke_Konkurs za grantove za naučnoistraživačke projekte

28.02.2020


Biotehnički fakultet

Magistarski rad kandidatkinje Maje Đerić: “Ispitivanje izolata Monilinia spp. na koštičavim voćnim vrstama u Crnoj Gori”

20.02.2020


Biotehnički fakultet

Erasmus+ konkursi

11.02.2020


Biotehnički fakultet

ERASMUS + Konkurs za razmjenu_Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Hrvatska_BTF_rok 13. 02. 2020.

03.02.2020


Biotehnički fakultet

Magistarski rad: kandidata Jovane Čampar

24.12.2019


Biotehnički fakultet

ICGEB objavio poziv za istraživačke grantove za 2020. godinu

20.12.2019


Biotehnički fakultet

ICGEB Program za finansiranje naučnih skupova, radionica i kurseva

20.12.2019


Biotehnički fakultet

Magistarski rad: “Osjetljivost izolata Botrytis cinerea Pers. sa područja Zete i Malesije prema fungicidima”, kandidat Jovana Čampar

13.12.2019


Biotehnički fakultet

Predavanja na temu: Primijenjena analiza prostornih podataka u programskom jeziku R

27.11.2019


Biotehnički fakultet

Naučna tribina na temu - DJELO AKADEMIKA LJUBA PAVIĆEVIĆA

25.11.2019


Biotehnički fakultet

Drugi poziv_Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Mariboru_studenti

21.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za jednosemestralni program razmjene u SAD_studenti, Global UGRADotvoren

15.11.2019


Biotehnički fakultet

Online kursevi - EIT Food (European Institute of Innovation & Technology)

13.11.2019


Biotehnički fakultet

Posjeta istraživačkog tima iz Austrije (BOKU) - predavanje

13.11.2019


Biotehnički fakultet

ICGEB radionica – otvoreni pozivi za mobilnost, doktorske i postdoktorske stipendije, istraživačke grantove

12.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Mariboru

12.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Poljoprivrednim univerzitetom u Atini

11.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Katowicama_administrativno osoblje

07.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Cadiz, Španija

07.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Sivas Cumhuriyet Univerzitetom - Turska

07.11.2019


Biotehnički fakultet

Erasmus+ konkurs_Univerzitet West Attica_Atina

30.10.2019


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Armina Kalača

25.10.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici

21.10.2019


Biotehnički fakultet

Korisni linkovi

21.10.2019


Biotehnički fakultet

ICGEP_detalji_kontakt_za_Crnu Goru

21.10.2019


Biotehnički fakultet

Međunarodna konferencija AGRIBASE_Dojran_Sjeverna Makedonija

18.10.2019


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Ankari

17.10.2019


Biotehnički fakultet

Univerzitet u Ankoni_stipendija_studenti

15.10.2019


Biotehnički fakultet

Produžen konkurs sa Sveučilištem u Zagrebu_samo za akademsko osoblje

14.10.2019


Biotehnički fakultet

Saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju u Beču (IAEA)

07.10.2019


Biotehnički fakultet

Magistarski rad: “Uticaj različitih načina suzbijanja korova na zakorovljenost, agrobiološke i privredno-tehnološke karakteristike sorte Vranac”, kandidat Armin Kalač

25.09.2019


Biotehnički fakultet

Obavještenjje za studente koji su upisali studije po nastavnom planu 2012

25.09.2019


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkurs za Sveučilište u Zadru_studentske stipendije

20.09.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije

16.09.2019


Biotehnički fakultet

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje Naučnu tribinu na temu djelo akademika Marka Uličevića

12.09.2019


Biotehnički fakultet

ERASMUS + Konkursi objavljeni u zimskom semestru 2019/2020

11.09.2019


Biotehnički fakultet

Odluka Senata o dopuni pravila studiranja

22.07.2019


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada - Aleksandar Kaluđerović

03.07.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6