Biotehnički fakultet

Erasmus + konkurs za Sveučilište u Zadru_studentske stipendije

20.09.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije

16.09.2019


Biotehnički fakultet

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje Naučnu tribinu na temu djelo akademika Marka Uličevića

12.09.2019


Biotehnički fakultet

ERASMUS + Konkursi objavljeni u zimskom semestru 2019/2020

11.09.2019


Biotehnički fakultet

Odluka Senata o dopuni pravila studiranja

22.07.2019


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada - Aleksandar Kaluđerović

03.07.2019


Biotehnički fakultet

ODLUKA O NAKNADI ZA STUDIRANJE U 2019-2020.GODINI

20.06.2019


Biotehnički fakultet

Naučna tribina na temu O ŽIVOTU I DJELU AKADEMIKA MILORADA MIJUŠKOVIĆA

19.06.2019


Biotehnički fakultet

Magistarski rad: “Efekat različitih vrsta đubriva na proizvodnju crnog luka (ALIUM CEPA L.)”, kandidat Kaluđerović Aleksandar

19.06.2019


Biotehnički fakultet

X Međunarodni Poljoprivredni Simpozijum “AGROSYM 2019”

23.05.2019


Biotehnički fakultet

CEEPUS stipendije

17.05.2019


Biotehnički fakultet

Novi konkursi za Univerzitete: Oradea, West Attica i Jaši

17.05.2019


Biotehnički fakultet

Pravila o studiranju na Osnovnim studijama

10.05.2019


Biotehnički fakultet

AGRONOMIJADA 2019

08.05.2019


Biotehnički fakultet

Elektronska anketa studenata

06.05.2019


Biotehnički fakultet

U Podgorici Info dan o stipendijama Evropske organizacije za molekularnu biologiju (EMBO)

03.05.2019


Biotehnički fakultet

Dopis Rektora o planiranju podnošenja prijava projekata na Drugi poziv u okviru Interreg IPA prekograničnog programa Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020

15.04.2019


Biotehnički fakultet

Program međunarodne stručne prakse kod EIT Food partnera

05.04.2019


Biotehnički fakultet

First International Conference on Advanced Production and Processing

04.04.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa univerzitetima u okviru Mare Nostrum konzorcijuma

26.03.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Varšavi, sve oblasti, 19.mart 2019.

14.03.2019


Biotehnički fakultet

M.Sc. in Sustainable Agriculture, Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Academic Year 2019 - 20

14.03.2019


Biotehnički fakultet

HITNO -UPLATA PRVE RATE SKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR

13.03.2019


Biotehnički fakultet

VAZNO OBAVJESTENJE U VEZI VJEŽBI IZ ENGLESKOG JEZIKA

11.03.2019


Biotehnički fakultet

Stipendije za ocjenu maslinovog ulja – Španija

05.03.2019


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkurs za Ljetnju skolu na Radboud univerzitetu, Holandija

21.02.2019


Biotehnički fakultet

International Centre for Advanced Mediterranean Agronomic Studies (CIHEAM), Mediterranean Agronomic Institute of Chania, Academic Year 2019-20

08.02.2019


Biotehnički fakultet

Okrugli sto ''CRNOGORSKI KATUNI''

05.02.2019


Biotehnički fakultet

 VIII MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM POLJOPRIVREDNIH NAUKA

04.02.2019


Biotehnički fakultet

KONKURS za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2019. godini

04.02.2019


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkursi

29.01.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za učešće u ljetnjoj školi na Weihenstephan-Triesdorf University of Applied Sciences_Biotehnički fakultet_20.februar 2019.

29.01.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Marburgu

29.01.2019


Biotehnički fakultet

SAVJETOVANJE O BIOTEHNOLOGIJI 2019- AGRONOMSKI FAKULTET CACAK

25.12.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa METU Univerzitetom u Ankari

19.12.2018


Biotehnički fakultet

Centar za genetski inženjering i biotehnologiju ICGEB nudi postdoktorske stipendije i istraživačke grantove

12.12.2018


Biotehnički fakultet

Seminar na temu: „Digitalna transformacija – primjena u oblasti poljoprivrede i turizma“

29.11.2018


Biotehnički fakultet

Mobilnost - informacioni paketi i prijava novih projekata

27.11.2018


Biotehnički fakultet

Invitation - "Attend a "Horizon 2020 Proposal Writing Day" in Podgorica" - 29 November 2018

26.11.2018


Biotehnički fakultet

Linkovi za provjeru studentskih radova

13.11.2018


Biotehnički fakultet

Ministarstvo nauke objavljuje Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2018. godini

12.11.2018


Biotehnički fakultet

Studentska razmjena sa Univerzitetom u Mariboru

09.11.2018


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Varšavi

08.11.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za prijavu projekata u okviru Erasmus+ programa za 2019.

29.10.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za dodjelu grantova za naučnoistraživačke projekte

29.10.2018


Biotehnički fakultet

Akademski integritet

06.10.2018


Biotehnički fakultet

Erasmus konkursi

05.10.2018


Biotehnički fakultet

Poziv za učešće u IAEA projektima

28.09.2018


Biotehnički fakultet

Produzetak UPISA STUDENATA U DRUGU I TRECU GODINU

21.09.2018


Biotehnički fakultet

TERMINI POLAGANJA JEDNOG NEPRIJAVLJENOG ISPITA U 2017/2018 GODINI

21.09.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Narodne Republike Kine

19.09.2018


Biotehnički fakultet

Odluka Upravnog odbora UCG o nacinu placanaj naknade za studiranje

18.09.2018


Biotehnički fakultet

UPIS STUDENATA KOJI NIJESU PRIJAVILI ISPITE ZA SEPTEMBARSKI ROK

17.09.2018


Biotehnički fakultet

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE ZAVRŠNE GODINE

16.09.2018


Biotehnički fakultet

OBAVJESTENJE O IZMIRENJU FINANSIJSKIH OBAVEZA PREMA FAKULTETU

16.09.2018


Biotehnički fakultet

ODLUKA O VISINI NAKANDE ZA STUDIRANJE NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA ZA STUDIJSKU 2018-2019

12.09.2018


Biotehnički fakultet

ODLUKA O NAKNADI ZA STUDIRANJE NA UNIVERZITETU CRNE GORE

12.09.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za upis kandidata na specijalističke studije 20 septembra za studijsku 2018/2019. godini  

03.09.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za upis kandidata na magistarske studije 21 septembra za studijsku 2018/2019. godini  

03.09.2018


Biotehnički fakultet

PRIJAVA ZA ODBRANU SPECIJALISTIČKIH RADOVA SEPTEMBARSKI ROK

31.08.2018


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada

27.08.2018


Biotehnički fakultet

Završni sastanci za definisanje prioriteta Strategije pametne specijalizacije 28. i 29. avgusta

27.08.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs

24.07.2018


Biotehnički fakultet

TRECI UPISNI ROK KRAJEM AVGUSTA

24.07.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za dodjelu grantova za inovativne projekte

24.07.2018


Biotehnički fakultet

Partnering request from Spain in H2020 SFS-05-2018-2019-2020 topic

24.07.2018


Biotehnički fakultet

Poziv na razgovor s ekspertima Evropske komisije: kreiranje startap ekosistema u Crnoj Gori / Petak, 27. jul od 8-10h, hotel Podgorica

24.07.2018


Biotehnički fakultet

UVJERENJA O ZAVRSENIM OSNOVNIM I SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA

23.07.2018


Biotehnički fakultet

UVID JAVNOSTI - MAGISTARSKI RAD OLGA JOKANOVIĆ

18.07.2018


Biotehnički fakultet

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA, 2018 /2019, drugi upisni rok

12.07.2018


Biotehnički fakultet

6th International Conference on Organic Agriculture Sciences

11.07.2018


Biotehnički fakultet

Dopis Prorektorice i Odluka o naknadi za studiranje na UCG i drugim naknadama u vezi sa statusom studenta, administrativnim i drugim troskovima

11.07.2018


Biotehnički fakultet

ODLUKA SENATA UCG O NACINU POLAGANJA ISPITA U SEPTEMBARSKOM ROKU STUDIJSKE 2017 /2018 GODINE

06.07.2018


Biotehnički fakultet

PREDAJA PRIJAVLJENIH SPECIJALISTIČKIH RADOVA

05.07.2018


Biotehnički fakultet

VAZNO - UPLATA SKOLARINE

05.07.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Srbije

25.06.2018


Biotehnički fakultet

Promocija knjige „Atlas zemljišta Crne Gore“

19.06.2018


Biotehnički fakultet

Poziv za naučnu tribinu prof. dr Nova Pržulja

19.06.2018


Biotehnički fakultet

Strategija pametne specijalizacije - sektor Poljoprivreda

19.06.2018


Biotehnički fakultet

Interni oglas za angazovanje u nastavi za studijsku 2018/19. godinu

12.06.2018


Biotehnički fakultet

Forum i radionica: Uspostavljanje centara izvrsnosti u Crnoj Gori, u perspektivi integracija u EU

08.06.2018


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidatkinje Sabrine Kerović

06.06.2018


Biotehnički fakultet

Novi studijski programi

05.06.2018


Biotehnički fakultet

Termini polaganja završnih ispita

25.05.2018


Biotehnički fakultet

Magistarski rad:"KVALITET POVRĆA U ZAVISNOSTI OD SISTEMA PROIZVODNJE", KANDIDATKINJA KEROVIĆ SABRINA

18.05.2018


Biotehnički fakultet

STIPENDIRANJE KURSA ZA OCJENU MASLINOVOG ULJA

11.05.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za projekte od posebnog značaja Vlade Italije prvi put otvoren za Crnu Goru

08.05.2018


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkursi za Univerzitet u Lundu i Univerzitet NOVA u Lisabonu

07.05.2018


Biotehnički fakultet

Elektonska anketa studenata

07.05.2018


Biotehnički fakultet

UPLATA DRUGE RATE SKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKE 2017/2018

07.05.2018


Biotehnički fakultet

Seminar o postupanju u slučaju neakademskog ponašanja studenata

03.05.2018


Biotehnički fakultet

Erasmus konkurs sa Univerzitetom u Frajbergu

27.04.2018


Biotehnički fakultet

01. maj, Praznik rada - neradni dani

26.04.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Austrije za period 2019. - 2020. godina

25.04.2018


Biotehnički fakultet

Projektni predlozi u okivu Interreg Jadransko-jonskog transnacionalnog programa 2014 - 2020 ADRION

25.04.2018


Biotehnički fakultet

1st International Students’ GREEN Conference

17.04.2018


Biotehnički fakultet

Uplata školarine za ljetnji semestar studijske 2017/2018.godine

11.04.2018


Biotehnički fakultet

Stručna usavršavanja i postdiplomske studije u SAD

10.04.2018


Biotehnički fakultet

Innovative bio-based products: Investment, Environmental impacts and Future Perspectives

05.04.2018


Biotehnički fakultet

Radionica o finansijskim i administrativnim pitanjima u H2020

04.04.2018


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkursi za Univerzitet Vigo u Španiji i za Univerzitet NOVA, Portugalija

04.04.2018


Biotehnički fakultet

ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA"GLOBAL FOOD VENTURE"

28.03.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za Nicu, drugi poziv

27.03.2018


Biotehnički fakultet

IX International Agriculture Symposium "AGROSYM 2018" Jahorina, 4-7 October 2018, Bosnia and Herzegovina

26.03.2018


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkurs sa Univerzitetom u Gracu

21.03.2018


Biotehnički fakultet

UPLATA PRVE RATE ŠKOLARINE ZA LJETNJI SEMESTAR, STUDIJSKE 2017/2018

21.03.2018


Biotehnički fakultet

Saradnja sa NR Kinom – Program “Talentovani mladi naučnici”

14.03.2018


Biotehnički fakultet

Mogućnost uspostavljanja međunarodne razvojne saradnje Crne Gore sa Sjedinjenim Meksičkim Državama

14.03.2018


Biotehnički fakultet

K o n k u r s za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Ministarstva nauke Crne Gore i Nacionalnog Istraživačkog Savjeta Italije za period 2019/2020

12.03.2018


Biotehnički fakultet

UGOVORI O STUDIRANJU

12.03.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za sufinansiranje naučnoistraživačke i inovativne djelatnosti u 2018. godini

02.03.2018


Biotehnički fakultet

Otvaranje profila na Google Scholar

01.03.2018


Biotehnički fakultet

Konkurs za objavljivanje univerzitetskih publikacija

01.03.2018


Biotehnički fakultet

Novi studentski nalozi- Centar informacionog sistema UCG

01.03.2018


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Solunu

23.02.2018


Biotehnički fakultet

Termini konsultacija u ljetnjem semestru, studijske 2017/2018

22.02.2018


Biotehnički fakultet

Obavještenje o školarinama za ljetnji semestar studijske 2017/2018 godine

21.02.2018


Biotehnički fakultet

Mevlana program razmjene

19.02.2018


Biotehnički fakultet

IX Međunarodni Poljoprivredni Simpozijum "AGROSYM 2018"

09.02.2018


Biotehnički fakultet

Uputstvo za korišćenje portala - Dnevna evidencija realizacije nastave i prisustva studenata na predavanjima i vježbama

08.02.2018


Biotehnički fakultet

Info dan o Akcijama Marija Sklodovska Kiri - H2020

07.02.2018


Biotehnički fakultet

NASTAVA -, LJETNJI SEMESTAR

02.02.2018


Biotehnički fakultet

Obavještenje o nagrađivanju naučnih radova

02.02.2018


Biotehnički fakultet

FAO - Hungarian Government Scholarship 2018-2019

18.01.2018


Biotehnički fakultet

HITNO - UPLATA DRUGE RATE ZA ZIMSKI SEMESTAR

09.01.2018


Biotehnički fakultet

Programi Horizont 2020: 2018-2020

29.12.2017


Biotehnički fakultet

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA -Luka Janković

25.12.2017


Biotehnički fakultet

Termini polaganja ispita u januarskom isptinom roku 2017/18. godine

21.12.2017


Biotehnički fakultet

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Slovenije za period 2018- 2020. godina

20.12.2017


Biotehnički fakultet

Otvoreni pozivi za „treće strane“ u okviru tekućih H2020 projekata

20.12.2017


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada Sanja Vlaisavljevic

20.12.2017


Biotehnički fakultet

UPLATA SKOLARINE - VAŽNO OBAVJESTENJE

08.12.2017


Biotehnički fakultet

Promocija monografije: "KATUNI KUČKE PLANINE"

07.12.2017


Biotehnički fakultet

Agronomski fakultet u Čačku, organizuje XXIII savjetovanje o Biotehnologiji, sa međunarodnim učešćem Čačak, Srbija, 9. i 10. mart 2018. godine

30.11.2017


Biotehnički fakultet

Magistarski rad: ”Biopomološke karakteristike introdukovanih sorti trešnje okalemljene na vegetativnoj podlozi Gisela-6 u agroekološkim uslovima Zetske ravnice”, kandidata Luke Jankovića

24.11.2017


Biotehnički fakultet

Magistarski rad: Uticaj opterećenja čokota rodnim okcima na biološke i tehnološke karakteristike nekih vinskih sorti gajenih na Ćemovskom polju””, kandidatkinje Vlaisavljević Sanje

23.11.2017


Biotehnički fakultet

Info dan o konkursu Erasmus+ programa za 2018. godinu - 23. novembra

21.11.2017


Biotehnički fakultet

Objavljen konkurs za Erasmus+ program za 2018. godinu

07.11.2017


Biotehnički fakultet

Javni poziv za dodjelu godišnjih nagrada za naučna dostignuća u 2017. godini

07.11.2017


Biotehnički fakultet

Konkurs Ministarstva nauke za sufinansiranje inovativnih projekata

07.11.2017


Biotehnički fakultet

Konkurs za podsticanje učešća u programima H2020 i COST

07.11.2017


Biotehnički fakultet

Završni skup "LOVCEN" projekta

01.11.2017


Biotehnički fakultet

Poziv za učestvovanje u radu okruglog stola: Komarci - prenosioci i izazivači bolesti, u CANU

01.11.2017


Biotehnički fakultet

VAŽNO - POTPISIVANJE UGOVORA O STUDIRANJU

31.10.2017


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkursi

20.10.2017


Biotehnički fakultet

Početak nastave na magistarskim studijama

15.10.2017


Biotehnički fakultet

PRIJAVA ISPITA NA PRVOJ GODINI MAGISTARSKIH STUDIJA

12.10.2017


Biotehnički fakultet

Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na magistarske studije 2017/18 godine

10.10.2017


Biotehnički fakultet

Upis na postdiplomske magistarske studije 2017/2018 godine

10.10.2017


Biotehnički fakultet

Javni poziv za učešće u programu stručnog osposobljavanja

09.10.2017


Biotehnički fakultet

Otvoreni dani nauke - Info dan: COST i H2020 Widening - 10.oktobar 2017.

06.10.2017


Biotehnički fakultet

Poziv na Panel - Strategija pametne specijalizacije - 10.10.2017. u 14h

06.10.2017


Biotehnički fakultet

41. Smotra naučnih radova studenata poljoprivrede i veterinarske medicine sa međunarodnim učešćem 17. novembra 2017. godine u Novom Sadu

02.10.2017


Biotehnički fakultet

Info dan o programima mobilnosti

29.09.2017


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkursi

27.09.2017


Biotehnički fakultet

Zimska škola u Belfastu, do kraja septembra

25.09.2017


Biotehnički fakultet

Preliminarni raspored sa definisanim grupama po predmetima

25.09.2017


Biotehnički fakultet

Odluka UO UCG o plaćanju školarine u studijskoj 2017 /2018 godini

25.09.2017


Biotehnički fakultet

Početak nastave u zimskom semestru studijeske 2017/2018. godine

22.09.2017


Biotehnički fakultet

Prijem studenata prve godine Biotehničkog fakulteta

22.09.2017


Biotehnički fakultet

Prijava predmeta na specijalističkim studijama

20.09.2017


Biotehnički fakultet

Rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na specijalističke studije 2017/18 godine

19.09.2017


Biotehnički fakultet

Rok za upis na specijalističke studije za studijsku 2017/18 godinu

19.09.2017


Biotehnički fakultet

Rokovi za upis i obnovu godine u studijskoj 2017/2018. godini

18.09.2017


Biotehnički fakultet

Rokovi za predaju dokumenata za upis u prvu godinu postdiplomskih specijalističkih studija

15.09.2017


Biotehnički fakultet

Upis na specijalističke studije

12.09.2017


Biotehnički fakultet

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih za upis na prvu godinu studija,III upisni rok, 2017 godine

11.09.2017


Biotehnički fakultet

Upis studenata na studijsku 2017/18. godinu, III upisni rok

11.09.2017


Biotehnički fakultet

VAZNO UPLATA SKOLARINE

11.09.2017


Biotehnički fakultet

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU

07.09.2017


Biotehnički fakultet

Treći upisni rok u petak

06.09.2017


Biotehnički fakultet

Konačna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija, II upisni rok, 2017 godine

31.08.2017


Biotehnički fakultet

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih za upis na prvu godinu studija, avgustovski upisni rok, 2017 godine

30.08.2017


Biotehnički fakultet

Upis studenata na studijsku 2017/18. godinu

30.08.2017


Biotehnički fakultet

ROK ZA PRIJAVU TEME ZA SPECIJALISTICKI RAD

28.08.2017


Biotehnički fakultet

Konkurs za upis u prvu godinu studija II UPISNI ROK

24.07.2017


Biotehnički fakultet

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU DRUGI UPISNI ROK

24.07.2017


Biotehnički fakultet

Poziv Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) crnogorskim naučno-istraživačkim ustanovama za zajedničke projekte

21.07.2017


Biotehnički fakultet

Termini polaganja u dodatnom avgustovskom ispitnom roku

20.07.2017


Biotehnički fakultet

VAZNO OBAVJESTENJE ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

19.07.2017


Biotehnički fakultet

Konačna rang lista kandidata prijavljenih na Konkurs za upis na prvu godinu studija, I upisni rok, 2017. godine

18.07.2017


Biotehnički fakultet

Preliminarna rang lista kandidata prijavljenih na konkurs za upis na prvu godinu studija, 2017 godine

12.07.2017


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada

11.07.2017


Biotehnički fakultet

Master degree program in “Food and Beverage Innovation and Management” (FABIAM)

11.07.2017


Biotehnički fakultet

U okviru projekta bilateralne saradnje Crne Gore i Italije, Centar za suptropske kulture u Baru će održati predavanja:

10.07.2017


Biotehnički fakultet

PRIJAVA NA KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU

08.07.2017


Biotehnički fakultet

KONKURS ZA UPIS U PRVU GODINU STUDIJA

08.07.2017


Biotehnički fakultet

Visina naknade za ispite u dodatnom ispitnom roku studijske 2016/2017. godine

06.07.2017


Biotehnički fakultet

Poziv za učešće na 2 BIOICT ljetnjoj školi

06.07.2017


Biotehnički fakultet

PRIJAVA ISPITA ZA AVGUSTOVSKI ROK

04.07.2017


Biotehnički fakultet

VAZNO - UPLATA SKOLARINE

04.07.2017


Biotehnički fakultet

Događaj u organizaciji DAAD

03.07.2017


Biotehnički fakultet

Magistarski rad:”Sadržaj minerala i teških metala u peršunu (Petroselinum sativum) u zavisnosti od sistema proizvodnje”, kandidatkinje Vujačić Milice

19.06.2017


Biotehnički fakultet

Radionica na Univerzitetu primijenjenih nauka Weihenstephan-Triesdorf, Njemačka, 16. – 23. jul 2017. godine

16.06.2017


Biotehnički fakultet

Cetvrti ciklus obuka Horizont 2020

15.06.2017


Biotehnički fakultet

UNESCO L'Oreal konkurs za "Žene u nauci"

13.06.2017


Biotehnički fakultet

Predavanja u okviru bilateralnog projekta sa Slovenijom, Centar za suptropske kulture u Baru, 14. jun 2017. godine

07.06.2017


Biotehnički fakultet

Raspisan konkurs za projekte Evropskog istraživačkog savjeta u Horizontu 2020

05.06.2017


Biotehnički fakultet

Poziv za za dostavljanje projektnih prijedloga u okviru Programa CEI za razmjenu znanja

05.06.2017


Biotehnički fakultet

Konkurs za sufinansiranje putnih troskova

31.05.2017


Biotehnički fakultet

ODBRANA MAGISTARSKOG RADA

10.05.2017


Biotehnički fakultet

Studentsko vrednovanje nastave

04.05.2017


Biotehnički fakultet

RASPORED LJETNJI SEMESTAR STUDIJSKA 16/17

03.05.2017


Biotehnički fakultet

Naučno stručna konferencija poljoprivrede i prehrambene industrije

28.04.2017


Biotehnički fakultet

SEMINAR INVESTICIONO RAZVOJNI FOND

25.04.2017


Biotehnički fakultet

Magistarski rad

20.04.2017


Biotehnički fakultet

IZMIRENJE FINANSIJSKIH OBAVEZA PREMA FAKULTETU

13.04.2017


Biotehnički fakultet

AGRONOMIJADA

11.04.2017


Biotehnički fakultet

Međunarodno znanstveno - stručna konferencija o očuvanju animalnih genetskih resursa

10.04.2017


Biotehnički fakultet

3rd International Symposium for Agriculture and Food - ISAF 2017

06.03.2017


Biotehnički fakultet

MAGISTARSKI RAD

22.02.2017


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada

20.02.2017


Biotehnički fakultet

Početak nastave u ljetnjem semestru

08.02.2017


Biotehnički fakultet

Raspored casova za ljetnji semestar

08.02.2017


Biotehnički fakultet

Pocetak nastave u ljetnjem semestru

08.02.2017