Biotehnički fakultet

Erasmus+ konkursi

11.02.2020


Biotehnički fakultet

ERASMUS + Konkurs za razmjenu_Visoko gospodarsko učilište u Križevcima, Hrvatska_BTF_rok 13. 02. 2020.

03.02.2020


Biotehnički fakultet

Magistarski rad: kandidata Jovane Čampar

24.12.2019


Biotehnički fakultet

ICGEB objavio poziv za istraživačke grantove za 2020. godinu

20.12.2019


Biotehnički fakultet

ICGEB Program za finansiranje naučnih skupova, radionica i kurseva

20.12.2019


Biotehnički fakultet

Magistarski rad: “Osjetljivost izolata Botrytis cinerea Pers. sa područja Zete i Malesije prema fungicidima”, kandidat Jovana Čampar

13.12.2019


Biotehnički fakultet

Predavanja na temu: Primijenjena analiza prostornih podataka u programskom jeziku R

27.11.2019


Biotehnički fakultet

Naučna tribina na temu - DJELO AKADEMIKA LJUBA PAVIĆEVIĆA

25.11.2019


Biotehnički fakultet

Drugi poziv_Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Mariboru_studenti

21.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za jednosemestralni program razmjene u SAD_studenti, Global UGRADotvoren

15.11.2019


Biotehnički fakultet

Online kursevi - EIT Food (European Institute of Innovation & Technology)

13.11.2019


Biotehnički fakultet

Posjeta istraživačkog tima iz Austrije (BOKU) - predavanje

13.11.2019


Biotehnički fakultet

ICGEB radionica – otvoreni pozivi za mobilnost, doktorske i postdoktorske stipendije, istraživačke grantove

12.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Mariboru

12.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Poljoprivrednim univerzitetom u Atini

11.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Katowicama_administrativno osoblje

07.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom Cadiz, Španija

07.11.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Sivas Cumhuriyet Univerzitetom - Turska

07.11.2019


Biotehnički fakultet

Erasmus+ konkurs_Univerzitet West Attica_Atina

30.10.2019


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada kandidata Armina Kalača

25.10.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa Univerzitetom u Nici

21.10.2019


Biotehnički fakultet

Korisni linkovi

21.10.2019


Biotehnički fakultet

ICGEP_detalji_kontakt_za_Crnu Goru

21.10.2019


Biotehnički fakultet

Međunarodna konferencija AGRIBASE_Dojran_Sjeverna Makedonija

18.10.2019


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkurs za Univerzitet u Ankari

17.10.2019


Biotehnički fakultet

Univerzitet u Ankoni_stipendija_studenti

15.10.2019


Biotehnički fakultet

Produžen konkurs sa Sveučilištem u Zagrebu_samo za akademsko osoblje

14.10.2019


Biotehnički fakultet

Saradnja sa Međunarodnom agencijom za atomsku energiju u Beču (IAEA)

07.10.2019


Biotehnički fakultet

Magistarski rad: “Uticaj različitih načina suzbijanja korova na zakorovljenost, agrobiološke i privredno-tehnološke karakteristike sorte Vranac”, kandidat Armin Kalač

25.09.2019


Biotehnički fakultet

Obavještenjje za studente koji su upisali studije po nastavnom planu 2012

25.09.2019


Biotehnički fakultet

Erasmus + konkurs za Sveučilište u Zadru_studentske stipendije

20.09.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za sufinansiranje naučne i tehnološke saradnje između Crne Gore i Republike Slovenije

16.09.2019


Biotehnički fakultet

Crnogorska akademija nauka i umjetnosti organizuje Naučnu tribinu na temu djelo akademika Marka Uličevića

12.09.2019


Biotehnički fakultet

ERASMUS + Konkursi objavljeni u zimskom semestru 2019/2020

11.09.2019


Biotehnički fakultet

Odluka Senata o dopuni pravila studiranja

22.07.2019


Biotehnički fakultet

Odbrana magistarskog rada - Aleksandar Kaluđerović

03.07.2019


Biotehnički fakultet

ODLUKA O NAKNADI ZA STUDIRANJE U 2019-2020.GODINI

20.06.2019


Biotehnički fakultet

Naučna tribina na temu O ŽIVOTU I DJELU AKADEMIKA MILORADA MIJUŠKOVIĆA

19.06.2019


Biotehnički fakultet

Magistarski rad: “Efekat različitih vrsta đubriva na proizvodnju crnog luka (ALIUM CEPA L.)”, kandidat Kaluđerović Aleksandar

19.06.2019


Biotehnički fakultet

X Međunarodni Poljoprivredni Simpozijum “AGROSYM 2019”

23.05.2019


Biotehnički fakultet

CEEPUS stipendije

17.05.2019


Biotehnički fakultet

Novi konkursi za Univerzitete: Oradea, West Attica i Jaši

17.05.2019


Biotehnički fakultet

Pravila o studiranju na Osnovnim studijama

10.05.2019


Biotehnički fakultet

AGRONOMIJADA 2019

08.05.2019


Biotehnički fakultet

Elektronska anketa studenata

06.05.2019


Biotehnički fakultet

U Podgorici Info dan o stipendijama Evropske organizacije za molekularnu biologiju (EMBO)

03.05.2019


Biotehnički fakultet

Dopis Rektora o planiranju podnošenja prijava projekata na Drugi poziv u okviru Interreg IPA prekograničnog programa Italija-Albanija-Crna Gora 2014-2020

15.04.2019


Biotehnički fakultet

Program međunarodne stručne prakse kod EIT Food partnera

05.04.2019


Biotehnički fakultet

First International Conference on Advanced Production and Processing

04.04.2019


Biotehnički fakultet

Konkurs za razmjenu sa univerzitetima u okviru Mare Nostrum konzorcijuma

26.03.2019


1 | 2 | 3 | 4 | 5