Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   20.01.2022
  Termini polaganja ispita iz predmeta Sociologija turizma
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   12.01.2022
  Rad na uvid javnosti - Sofija Kulinović
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   12.01.2022
  Rad na uvid javnosti - Ines Brkan
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   26.12.2021
  Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   15.12.2021
  Odbrana magistarskog rada - Dijana Kostović
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   15.12.2021
  Rad na uvid javnosti - Maja Milić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   15.12.2021
  Rad na uvid javnosti - Zoran Klikovac
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   15.12.2021
  Rad na uvid javnosti - Ivana Đurperović
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   15.12.2021
  Rad na uvid javnosti - Svetlana Blagojević
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   14.12.2021
  Način plaćanja i visina naknade na doktorskim studijama UCG
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   13.12.2021
  Odbrana magistarskog rada - Lukšić Ljiljana
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   13.12.2021
  Odbrana magistarskog rada - Mladenka Stanković
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   12.12.2021
  Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   10.12.2021
  ŠKOLARINA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   05.12.2021
  Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   01.12.2021
  Rezultati kolokvijuma - Njemački jezik 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   30.11.2021
  Kolokvijum iz Engleskog jezika V - korekcija termina
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   29.11.2021
  Kolokvijum - Engleski jezik V
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   28.11.2021
  Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   26.11.2021
  Rad na uvid javnosti - Stanković Mladenka
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   23.11.2021
  Rezultati - Njemački jezik 1
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   21.11.2021
  Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   19.11.2021
  Odbrana magistarskog rada - Ana Vukasović
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   14.11.2021
  Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   10.11.2021
  NOVI ERASMUS + KONKURS ZA STUDENTE, AKADEMSKO I ADMINSITRATIVNO OSOBLJE:
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   07.11.2021
  Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   04.11.2021
  Odbrana magistarskog rada - Ana Vitić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   02.11.2021
  ŠKOLARINA
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   31.10.2021
  Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   25.10.2021
  Rad na uvid javnosti - Ljiljana Lukšić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   25.10.2021
  Rad na uvid javnosti - Dijana Kostović
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   24.10.2021
  Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   20.10.2021
  Konsultacije - Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   17.10.2021
  Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   11.10.2021
  Predavanja iz predmeta Njemački jezik 1 i Njemački jezik 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   10.10.2021
  Praktična obuka 3
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   03.10.2021
  Konsultacije - Erasmus mobilnost
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   01.10.2021
  Odbrana magistarskog rada - Jelena Lopičić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   01.10.2021
  Rad na uvid javnosti - Vitić Ana
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   01.10.2021
  Rad na uvid javnosti - Roganovć Ana
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   23.09.2021
  Prijava specijalističkog rada
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   31.08.2021
  Rad na uvid javnosti - Ana Vukasović
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   23.07.2021
  Rad na uvid javnosti - Jelena Lopičić
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   16.07.2021
  Prijava ispita za septembarski rok
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   15.07.2021
  Prijava specijalističkog rada
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   02.07.2021
  Prijava ispita za dodatni “kovid” ispitni rok
Fakultet za turizam i hotelijerstvo -   28.06.2021
  Ugovori o studiranju

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 ... 7