Obavještenja - Fakultet dramskih umjetnosti


Fakultet dramskih umjetnosti -   28.02.2023
  Ugovor o djelu za period mart-april 2023.g.
Fakultet dramskih umjetnosti -   13.02.2023
  Odluka o formiranju Uredništva FDU - Cetinje
Fakultet dramskih umjetnosti -   06.02.2023
   Ugovori o djelu za period februar-mart 2023.g.
Fakultet dramskih umjetnosti -   06.02.2023
  Odluka o pokretanju procedure za izbor dekana UO
Fakultet dramskih umjetnosti -   09.12.2022
  Obavještenje o odbrani Master rada kandidata Nemanje Bečanovića
Fakultet dramskih umjetnosti -   12.10.2022
  Obavještenje o upisu u II ispitnom roku na master studijama
Fakultet dramskih umjetnosti -   25.09.2022
  Raspored polaganja ispita u apsolventskom ispitnom roku
Fakultet dramskih umjetnosti -   20.09.2022
  Obavještenje o upisu studijske 2022/2023. godine
Fakultet dramskih umjetnosti -   16.09.2022
  Magistarski rad Danice Kovačević na uvid javnosti
Fakultet dramskih umjetnosti -   16.09.2022
  Magistarski rad Jelene Laban na uvid javnosti
Fakultet dramskih umjetnosti -   12.07.2022
  Finansijski izvještaj FDU - Cetinje za ASK i Skupštinu Crne Gore
Fakultet dramskih umjetnosti -   01.07.2022
  Ugovori o djelu za period maj-jun 2022.g.

1 | 2 | 3 | 4 | 5