Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Dragan Baćović - polazna istraživanja

02.11.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Milena Mitrović - polazna istraživanja

02.11.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Pavle Malović - polazna istraživanja

02.11.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Arijana Govori - polazna istraživanja

17.09.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr Marina Vukotić 28.09.2020

17.09.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati popravnog kolokvijuma i završnog ispita - Funkcionalna Anatomija za tjelesno vježbanje i sport

09.07.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Marina Vukotić - uvid javnosti

07.07.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Satnica prijemnog ispita za studijske programe Fizička kultura i zdravi stilovi života i Sportski novinari i treneri

03.07.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Odluka o usvajanju teme i projekta Završnog rada pod nazivom: "Stavovi sportista o sponzorstvu", kadnidata Tamare Đukić

25.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezulrati završnog ispita - Košarka - taktika - FIzička kultura i zdravi stilovi života

22.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati završnih i popravnih ispita u junskom roku

22.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati završnog ispita - Etika u sportu - Sportski novinari i treneri

18.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati završnog ispita - Metodika nastave fizičkog vaspitanja sa školskim časom - Fizička kultura, specijalističke studije

18.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati I kolokvijuma - Zimski sportovi - Sportski novinari i treneri

18.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati završnog ispita - Rukomet - taktika - Fizička kultura i zdravi stilovi života

18.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati završnog ispita - Štampa i agencije, Sportski novinari i treneri

18.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati završnog ispita - Pisanje za štampane medije (Sportski novinari i treneri - III godina)

11.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Usvajanje teme Završnog rada pod nazivom: "Tehnika i elementi u karateu i njihova primjena u obučavanju mladih karatista", kandidata Batrića Premovića - Sportski treneri, mentor prof. dr Amel Mekić

05.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Usvajanje teme i projekta Završnog rada pod nazivom: "Liderske karakteristike sportskih trenera u Crnoj Gori", kandidata Milice Pejović - Sportski menadžment, mentor prof. dr Sanja Peković

05.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Magistarski rad na temu: „Raspon ruku i sjedeća visina kao pouzdani prediktori za procjenu relativne tjelesne visine kod crnogorskih studenata“ kandidata Ivana Vukovića, stavljen je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibilioteci.

03.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Magistarski rad na temu: „Efekt organizovanih rekreativnih aktivnosti na stepen ispoljavanja asertivnosti i nivo stanja depresije članova i članica nekih crnogorskih fitnes klubova” kandidata Gordane Nikolić, stavljen je na uvid javnosti u Univerzitetskoj bibilioteci.

02.06.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Student doktorskih studija mr Marija Bubanja, braniće polazna istraživanja na temu: “Gojaznost djece mlađeg školskog uzrasta u Crnoj Gori i njena povezanost sa različitim faktorima životne sredine”

26.05.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Pravila upisa i studiranja - master studije 2020-21

15.05.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Onlajn nastava - vježbe iz predmeta SPORTSKA FIZIOLOGIJA

25.03.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Online nastava - vježbe iz predmeta SPORTSKA MEDICINA I HIGIJENA

25.03.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Obraćanje dekana nastavnicima i saradnicima Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Univerziteta Crne Gore

16.03.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Prof. dr Duško Bjelica TEORIJSKE OSNOVE TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG OBRAZOVANJA Osnovne studije - Fizička kultura i zdravi stilovi života - Fakultet za sport i fizičko vaspitanje - Univerziteta Crne Gore

14.03.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Termini završnih i popravnih ispita - jun/jul 2020. godine

09.03.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Usvajanje teme i projekat Završnog rada pod nazivom "Razlike u nekim antropometrijskim karakteristikama i uhranjenosti između učenika 2. i 3. razreda, osnovnih škola u opštinama Budva i Podgorica"

09.03.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Usvajanje teme i projekat Završnog rada pod nazivom "Stavovi građana Danilovgrada prema sportskim sajtovima i faktorima koji utiču na njihovu interaktivnost"

09.03.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Usvajanje teme i projekat Završnog rada pod nazivom "Značaj odnosa saigrača za uspjeh tima"

09.03.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Usvajanje teme i projekat Završnog rada pod nazivom "Komparativna analiza motoričkog prostora karatista-kadeta KK "Budućnost" - Podgorica i KK "Potoci" - Pljevlja

09.03.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Poziv za besplatnu obuku za pocetnike u biznisu, u organizaciji Karijernog centra UCG

04.03.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Usvajanje teme završnog rada "DEJVIS KUP"

11.02.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Obavještenje za upis ljetnjeg semestra za studente svih studijskih programa

03.02.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Besnika Morine, 14.02.2020.

28.01.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Ivana Vasiljevića, 14.02.2020.

28.01.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rasporedi nastave za ljetnji semestar studijske 2019-20

24.01.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati zavrsnog ispita, zimski 2019/20

11.01.2020


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati popravnog kolokvijuma II, zimski 2019/20

31.12.2019


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati kolokvijuma II, zimski 2019/20

12.12.2019


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati popravnog kolokvijuma I, zimski 2019/20

11.12.2019


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Doktorska disertacija kandidata mr Ivana Vasiljevica na uvid javnosti u Univerzitetskoj biblioteci, 20.11.2019

20.11.2019


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Termin kolokvijuma i ispita, zimski semestar 2019/20

15.11.2019


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Rezultati kolokvijuma I, zimski semestar 2019/20.

14.11.2019


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Javna odbrana doktorske disertacije kandidata mr Besim Halilaj, 19.11.2019

13.11.2019


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Javna odbrana polaznih istrazivanja mr Boris Banjevic, 19.11.2019

13.11.2019


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Doktorska disertacija kandidata mr Besnika Morine u Univerzitetskoj biblioteci na uvid javnosti

08.11.2019


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Raspored casova za zimski semestar 2019/20

18.10.2019


Fakultet za sport i fizičko vaspitanje

Javna odbrana magistarskog rada kandidata Jovana Radulovica, 17.10.2019.

17.10.2019


1 | 2 | 3